วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดกรุงเทพฯ ฉุดแผนภัยแล้งฝืด กรมประมงโล่งตู้ปลาปลอดภัย

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมปิดกรุงเทพฯ และต้องย้ายที่ทำการชั่วคราว ล่าสุด ณ วันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา มี 9 แห่ง ประกอบด้วย กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมหม่อนไหม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทั้งนี้ งานที่เป็นห่วงคือ งานเร่งด่วน เช่น การเตรียมแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง แต่ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังไม่สามารถเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การเตรียมร่างคำขอจัดสรรงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงฯ ล่าช้าไปด้วย

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ค้างการจ่ายค่าปัจจัยการผลิตให้แก่ชาวสวนยางประมาณ 11,000 ล้านบาท จากที่จ่ายแล้ว 10,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการเบิกจ่ายยังล่าช้า เพราะสำนักงานเกษตรจังหวัดและสาขาของ ธ.ก.ส.ในบางพื้นที่ถูกปิด ขณะที่นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้ไม่เป็นห่วงว่าพันธุ์ปลาหายาก ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่อยู่ภายในกรมประมงจะต้องตาย เพราะการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้เข้าไปต่อกระแสไฟให้แล้ว.

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมปิดกรุงเทพฯ และต้องย้ายที่ทำการชั่วคราว ล่าสุด ณ วันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา มี 9 แห่ง ประกอบด้วย กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว... 23 ม.ค. 2557 01:12 23 ม.ค. 2557 01:27 ไทยรัฐ