วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศรีสะเกษเกมส์


วันก่อน อภิรัฐ อุทธิเสน ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ รายงานความเคลื่อนไหวของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ของ จ.ศรีสะเกษ มาให้ทราบ

นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ศรีสะเกษเกมส์” ในระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2557

โดยได้เตรียมงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งได้รับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และการจัดหารายได้จากภาคเอกชน ในรูปแบบของสิทธิประโยชน์

กำหนดประเภทกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน รวม 38 ชนิดกีฬา

ประกอบด้วยประเภทกีฬาบังคับ, กีฬาอนุรักษ์ และประเภทกีฬาสากล ซึ่งตนได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยสื่อมวลชน และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้รับทราบบทบาท และหน้าที่ด้วย

ซึ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นมีหลายอย่าง ประกอบไปด้วยการวางแผน อำนวยการ ให้คณะกรรมการและอนุกรรมการในฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย, จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการในฝ่ายที่รับผิดชอบ

รายงานผลการดำเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการจัดงานให้ฝ่ายงบประมาณและการเงินพิจารณาต่อไป

เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการสาขาที่รับผิดชอบให้สำนักเลขาธิการทำคำสั่งต่อไป และประชาสัมพันธ์การแข่งขันในสื่อทุกสื่อ ทุกรูปแบบให้เป็นที่รู้จักต่อไปอย่างแพร่หลาย

เท่าที่ผ่านมา จ.ศรีสะเกษมีการเรียกประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 หรือ “ศรีสะเกษเกมส์” กันมาทุกระยะ
เชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาจริงจะมีความพร้อมเต็มที่ หรือไม่ก็มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องน้อยที่สุด.


พาวเวอร์บอมบ์

23 ม.ค. 2557 01:04 23 ม.ค. 2557 01:04 ไทยรัฐ