วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรโคราช-กำแพงเพชรขู่ยกระดับ หากรัฐไม่เร่งเยียวยา

เกษตรกรชาวนาโคราช นำผู้เดือดร้อน 32 อำเภอยื่นหนังสือผ่าน ผู้ว่าฯโคราช เสนอรัฐบาล เรียกร้องเยียวยาจำนำข้าวเร่งด่วน ขู่ยกระดับการชุมนุม ขณะที่ ชาวนากำแพงเพชรเตรียมเคลื่อนไหว บุกศาลากลางจังหวัด ทวงเงิน โดยพร้อมปิดถนนแยกสลกบาตร สายหลักเข้า กทม...

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 57 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีกลุ่มตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวนาของ จ.นครราชสีมา 32 อำเภอ โดยนายกิตติศักดิ์ บุญชื่น ตัวแทนชาวนา ในฐานะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดรวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกผ่านให้นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.นครราชสีมา เพื่อนำส่งต่อไปยังรัฐบาล ภายหลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ภาครัฐไม่จ่ายเงินหลังจากพี่น้องเกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ทำให้เกษตรกรไม่มีเงินไปชำระหนี้ที่ยืมมาลงทุนปลูกข้าว โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล รอง ผวจ.นครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มารับหนังสือดังกล่าวจากกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมรับปากจะนำข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ขณะที่กลุ่มตัวแทนชาวนาระบุว่า หากรัฐบาลยังไม่ดำเนินการจะมีการยกระดับการชุมนุมของเกษตรกรต่อไป ก่อนพอในระดับหนึ่งแล้วสลายตัวกันเดินทางกลับ

 

ทั้งนี้หนังสือเปิดผนึกดังกล่าวมีสาระสำคัญระบุว่า สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขต จ.นครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอ และยังไม่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าวเข้ามาจำนวนมาก และได้ยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ไปยังรัฐบาล โดยมี 4 ข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีหนี้สินกับสถาบันการเงิน รวมถึงหนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิตเกษตรกรที่เกิดขึ้นในช่วงโครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2556/57 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 จนเสร็จสิ้นโครงการเมื่อรัฐบาลจ่ายเงินให้เกษตรกร แล้วให้รัฐบาลรับผิดชอบในค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เกษตรกร, 2. กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ที่ไม่สามารถรวบรวมเงินส่งคืนให้สถาบันการเงินเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 จนเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อรัฐบาลจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วให้รัฐบาลรับผิดชอบค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เกษตรกร, 3. ให้สถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชนรับจำนองใบประทวนจากเกษตรกรเพื่อใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ในกรอบวงเงิน 70% ของจำนวนเงินตามใบประทวน และให้รัฐบาลรับผิดชอบค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่สถาบันการเงินนั้นๆ และข้อที่ 4 ในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวนาปีฯ ได้ เกษตรกรจะขอข้าวเปลือกคืนเพื่อนำมาจำหน่ายตามราคาตลาด และส่วนต่างของราคาที่เข้าโครงการรับจำนำฯ กับราคาตลาด ให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างนั้น

ด้าน น.ส.พัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์ การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมามีโรงสีที่เปิดรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ของรัฐบาล จำนวน 16 แห่ง จุดรับจำนำนอกพื้นที่ของโรงสีจำนวน 48 แห่ง รวมการเปิดจุดรับจำนำทั้งสิ้น 74 แห่ง และมีการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่แล้ว รวม 43 แห่ง คงเหลือที่ยังเปิดอยู่รวม 32 แห่ง สรุปผลการรับจำนำตั้งแต่ 16 ต.ค. 56 จนถึงขณะนี้ มีใบประทวนที่ออกโดย อคส. และ อ.ต.ก. สะสมรวมจำนวน 99,192 ใบ รวมปริมาณข้าว 402,604 ตัน เป็นเงิน 7,045 ล้านบาท ธ.ก.ส.ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วรวม 1,325 ล้านบาท ล่าสุดจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้วจำนวน 12,214 ราย รวม 13,056 สัญญา เป็นปริมาณข้าว 64,763.19 ตัน รวมเป็นเงิน 1,147.41 ล้านบาท     

ขณะที่ชาวนา จ.กำแพงเพชร นายสุรเชษฐ สีเหนี่ยง ประธานชมรมชาวนา จังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดเผยว่า ชาวนาจังหวัดกำแพงเพชรที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวประมาณ 40,000 ราย รวมเป็นเงินนับหมื่นล้านบาท จากการพูดคุยกับกลุ่มชาวนาและภาครัฐ ในวันที่ 23 มกราคม 57 จะปิดถนนกำแพง-นครสวรรค์ บริเวณสี่แยกตลาดสลกบาตร ซึ่งเป็นถนนหลักที่ใช้สัญจรเข้ากรุงเทพฯ นั้น ได้ประชุมพูดคุยกันกับกรรมการ และสมาชิกแล้วเห็นว่า ถ้าปิดถนนจะไม่ได้ประโยชน์ และจะทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนเดือดร้อน จึงเปลี่ยนสถานที่ และมาที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรแทน คาดว่าจะมีชาวนาจากอำเภอต่างๆ รวมตัวกันไม่ต่ำกว่า 2,000 คน เพื่อปราศรัยทวงเงินจำนำข้าว โดยจะไม่สร้างความเสียหาย และจะไม่บุกรุกเข้าภายในที่ทำงานของข้าราชการเด็ดขาด แต่อาจจะมีชาวนาหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อิงการเมืองหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาล พยายามจะปิดถนนพหลโยธินบริเวณสี่แยกตลาดสลกบาตร ชมรมชาวนาไม่ขอรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว.

เกษตรกรชาวนาโคราช นำผู้เดือดร้อน 32 อำเภอยื่นหนังสือผ่าน ผู้ว่าฯโคราช เสนอรัฐบาล เรียกร้องเยียวยาจำนำข้าวเร่งด่วน ขู่ยกระดับการชุมนุม ขณะที่ ชาวนากำแพงเพชรเตรียมเคลื่อนไหว บุกศาลากลางจังหวัด ทวงเงิน โดยพร้อมปิดถนนแยกสลกบาตร สายหลักเข้า กทม... 22 ม.ค. 2557 18:23 22 ม.ค. 2557 21:52 ไทยรัฐ


advertisement