วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.เกษตรประกาศเลื่อน 'เกษตรแฟร์' 57

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ยังจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 2 ก.พ. 57...

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เพื่อความสะดวกเรียบร้อยและการดำเนินงานอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพิจารณาการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 57 รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าว เลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 ออกไป และจะแจ้งกำหนดจัดงานใหม่อีกครั้ง แต่ยืนยันการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 ก.พ. 57 โดยมี รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แถลงข่าวการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ก.พ. 57 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเช่นเดิม.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ยังจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 2 ก.พ. 57... 22 ม.ค. 2557 16:26 22 ม.ค. 2557 16:48 ไทยรัฐ