วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เสรี' ชี้ รัฐออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทับซ้อน พ.ร.ฎ.ลต. เสี่ยงทำผิด รธน.

เสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ส.ร. 2540 ชี้ รัฐออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซ้อน พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง เสี่ยงทำผิดกฎหมาย ขัด รธน. เหตุ ยังไม่ปรากฏการชุมนุมมีความรุนแรง ชี้ช่องร้องศาลปกครอง-ศาล รธน.วินิจฉัยได้...

วันที่ 22 ม.ค. นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตสภาร่างรัฐธรรมนูญ ส.ส.ร. 2540 กล่าวถึง กรณีที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-22 มี.ค.นี้ว่า การที่จะพิจารณาว่า รัฐบาลในสภาพรักษาการสามารถจะออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งก็ทับซ้อนอยู่กับ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. ที่รัฐบาลเองก็ออกอยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดความสงสัยว่า รัฐบาลเองสามารถออกกฎหมายมาทับซ้อนกันได้หรือไม่ เห็นว่าการที่รัฐบาลออกกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ ออกมาซ้อนกันอยู่ มันเกิดการขัดแย้งกันเอง เนื่องจากข้อกำหนดการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่สำคัญต้องดูว่า มีเหตุจำเป็น หรือเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นในประเทศหรือไม่ 

โดย 1. ที่ผ่านมาการชุมนุม กปปส. มีความรุนแรงหรือยัง ก็ต้องยอมรับว่า การชุมนุมยังไม่พบเหตุรุนแรงใดที่ทำให้สามารถไปพิจารณาออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งความจริงแล้วรัฐบาลยังสามารถพิจารณาให้กฎหมายฉบับอื่นๆ ใช้ควบคุมการชุมนุมแทนได้ ขนาดฝ่ายทหารยังออกมาระบุว่า ไม่ควรใช้ 2. การเลือกตั้งทำไม่ได้ เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามชุมนุมทางการเมือง จึงเป็นการขัด รธน. 3. การออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นี้ ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบทางการเมือง โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลที่ใช้ พ.ร.ก.ฉบับนี้ 

โดยเมื่อมาพิจารณาแล้ว เห็นว่า การออก พ.ร.ก.นี้ อาจขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากยังไม่เข้าองค์ประกอบใด ขณะที่หากถามว่า ในสภาพการณ์นี้รัฐจะสามารถเดินหน้าไปถึงการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.หรือไม่ ยอมรับว่าเป็นไปได้ยาก เหตุเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยไปยื่นเรื่องร้องต่อศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญเสียก่อน ร้องศาลปกครองได้ เพราะสงสัยว่า คำสั่งที่ออกมามิชอบด้วยกฎหมาย เพราะอยู่ในระหว่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง แต่เมื่อออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็มีข้อห้ามชุมนุมการเมือง

ส่วนที่ไปร้องศาล รธน. เหตุเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ และไม่มีความชอบธรรม เพราะยังไม่มีความรุนแรงใดเกิดขึ้น โดยเฉพาะที่มาจากกลุ่มผู้ชุมนุม

ขณะที่ทางแก้ไขถึงตอนนี้ก็เห็นว่าที่ดีที่สุด คือ ต้องขอให้รัฐบาลลาออกไป ให้กระบวนการต่างๆ ดำเนินการได้ อย่าไปยึดติด แล้วเมื่อถึงจังหวะก็ลงเลือกตั้งใหม่จะเป็นการดีที่สุด ไม่เช่นนั้น มองไปก็มีแต่จะวุ่นวายไม่จบสิ้น.

เสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ส.ร. 2540 ชี้ รัฐออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซ้อน พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง เสี่ยงทำผิดกฎหมาย ขัด รธน. เหตุ ยังไม่ปรากฏการชุมนุมมีความรุนแรง ชี้ช่องร้องศาลปกครอง-ศาล รธน.วินิจฉัยได้... 22 ม.ค. 2557 16:04 22 ม.ค. 2557 17:35 ไทยรัฐ