วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ที่สีเขียวชอุ่ม อุ้มสุขภาพจิต

ที่สีเขียวชอุ่ม อุ้มสุขภาพจิต

  • Share:

วารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม” ของสหรัฐฯ รายงานว่า ได้มีการศึกษาพบว่า การเพิ่มพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่มีสีเขียวหรือนครในเขตเมืองให้มากขึ้น จะทำให้ผู้คนพลเมืองมีสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างแจ่มชัด

นักวิจัยของโรงเรียนแพทย์เอ็กเซอเตอร์แห่งอังกฤษ ได้ศึกษาจากกลุ่มชน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีโอกาสได้ย้ายถิ่นที่อยู่เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมหนาแน่นขึ้นกว่าเดิม กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องย้ายไปอยู่ในถิ่นที่มีร่มไม้บางลงกว่าแต่ก่อน ทราบผลว่า ผู้คนในกลุ่มที่ได้เข้าไปอยู่ในเขตที่มีพื้นที่สีเขียวครึ้ม ต่างมีสุขภาพจิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งหลังจากการติดตามผลต่อมาอีก 3 ปี ก็ยังพบว่าคนเหล่านี้ยังคงมีสุขภาพจิตดีอย่างยั่งยืนตลอดมา ผิดกับผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ในบริเวณที่พื้นที่สีเขียวร่มรื่นน้อยลง ขวัญและกำลังใจตกต่ำลงอย่างทันทีทันใด จนเพิ่งมาฟื้นคืนอย่างเดิม เอาต่อเมื่อได้กลับคืนมาอยู่ในถิ่นเก่า

ดร.เอียน อัลค็อก ผู้เป็นหัวหน้าคณะศึกษาแสดงความเห็นว่า ความรู้ เรื่องนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญของนักวางผังเมืองอย่างยิ่ง เพราะมันมีอิทธิพลต่อความผาสุกของผู้คนพลเมืองโดยทั่วไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้