วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลุ่มน้ำยมแล้งบักโกรก ทำนาเกินเป้า 3 หมื่นไร่

ลุ่มน้ำยมแล้งบักโกรก ทำนาเกินเป้า 3 หมื่นไร่

  • Share:

ไม่เพียงแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางเท่านั้น ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังไปแล้วกว่า 4.46 ล้านไร่ เกินกว่าแผน 1.5 ล้านไร่ พื้นที่ลำน้ำยมซึ่งปัจจุบันมีน้ำน้อย เกษตรกรยังเดินหน้าปลูกพืชกันมากถึง 90,000 ไร่ นายชัยฤทธิ์ ไทยสมบูรณ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จ.แพร่ เผยว่า สถานการณ์น้ำในลำน้ำยม ที่สถานีห้วยสัก อ.สอง มีปริมาณน้ำไหลสะสม 1,033 ลบ.ม.ใกล้เคียงปี 2552 และ 2553 ซึ่งเป็น ปีที่ประสบภัยแล้งรุนแรง และก่อนหน้านี้ได้แจ้งการหยุดส่งน้ำ เพื่องดการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้วใน 41 ตำบล 5 อำเภอ

สำหรับผลการเพาะ ปลูกพืชฤดูแล้งปี 2556/ 2557 ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 ม.ค.57 มีพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งรวม 86,112 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 58,698 ไร่ ข้าวโพด 17,141 ไร่ พืช อื่นๆ 10,273 ไร่ โดยมีการเพาะปลูกในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งแล้ว 28,455 ไร่ คิดเป็น 33%คาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งถึง90,000ไร่ เนื่องจากโครงการรับจำนำผลิตข้าวนาปรัง และการ ทำเกษตรแบบพันธสัญญาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด


ทางโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการจัดการน้ำ ชลประทาน (JMC) กำหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ที่รับน้ำจากระบบชลประทาน 17,500 ไร่ โดยคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ต.บ้านหนุน ต.ทุ่งน้าว ต.แดนชุมพล และ ต.หัวเมือง อ.สอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ส่งให้ 6,000 ไร่ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง ต.ทุ่งแค้ว ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ โดยกำหนดส่งน้ำช่วยเหลือไปจนถึง 31 มี.ค.57 และได้จัดเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 34 เครื่อง มาช่วยเหลือพื้นที่เกษตรอีกราว 14,500 ไร่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าช่วยเหลือ 14,800ไร่ จัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และบ่อน้ำตื้นที่นำน้ำไปใช้ได้ 11,700 ไร่ รวมพื้นที่ระบบชลประทานมาบรรเทา ภัยแล้งได้ 58,500 ไร่ ส่วนพื้นที่เกินเป้าหมายอีกกว่า 3 หมื่นไร่ เกษตรกรต้องหาทางช่วยตัวเอง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้