วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์พาณิชย์แจ้งปิดให้บริการ 61 สาขา

ธปท.เผย แบงก์พาณิชย์แจ้งปิดให้บริการวันนี้ (22 ม.ค.) รวม 61 สาขา แบ่งเป็นปิดให้บริการทั้งวัน 34 สาขา และปิดให้บริการก่อนเวลา 27 สาขา...

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานการปิดสาขาของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 22 ม.ค. 57 เวลา 11.00 น. มีทั้งสิ้น 61 สาขา แบ่งเป็นสาขาของธนาคารที่ปิดดำเนินการวันนี้ทั้งวัน 34 สาขา และสาขาที่ปิดดำเนินการก่อนเวลาปกติ 27 สาขา ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ปิดให้บริการทั้งวัน 3 สาขา ได้แก่ สาขาศูนย์ราชการฯ อาคารเอ, บี และสาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 

ธนาคารกรุงไทย ปิดให้บริการทั้งวัน 17 สาขา และปิดให้บริการก่อนเวลา 27 สาขา, ธนาคารกรุงศรีอยุธยาปิดให้บริการทั้งวัน 3 สาขา ได้แก่ สาขาสำนักงานประกันสังคม, สาขาศูนย์ราชการ อาคารบีและสาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 

ธนาคารกสิกรไทย ปิดให้บริการทั้งวัน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และสาขาศูนย์ราชการฯ อาคารบี, ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดให้บริการทั้งวัน 4 สาขา ได้แก่ สาขาศูนย์ราชการฯ อาคารเอ และอาคารบี, สาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และสาขากรมการขนส่งทางบก

ธนาคารทหารไทย ปิดให้บริการ 3 สาขา ได้แก่ สาขาศูนย์ราชการฯ อาคารบี, สาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และสาขากองบัญชาการ กองทัพไทย, ธนาคารธนชาต ปิดให้บริการ 2 สาขา ได้แก่ สาขาศูนย์ราชการฯ อาคารบี และสาขากรมการขนส่งทางบก.

ธปท.เผย แบงก์พาณิชย์แจ้งปิดให้บริการวันนี้ (22 ม.ค.) รวม 61 สาขา แบ่งเป็นปิดให้บริการทั้งวัน 34 สาขา และปิดให้บริการก่อนเวลา 27 สาขา... 22 ม.ค. 2557 13:01 22 ม.ค. 2557 13:11 ไทยรัฐ