วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.จันทบุรีรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ.ไร้กลุ่มมวลชนกดดัน

กกต.จันท์ อบรมดีเจ เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง 2 ก.พ. พร้อมจัดโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด ให้ความรู้กับผู้นำชุมชน เครือข่ายต่างๆ ให้เข้าใจระบอบประชาธิปไตย ไร้มวลชนกลุ่มต่างๆ กดดันคัดค้านยังสถานที่ราชการ…

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายเดชา จันทกิจ ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ จ.จันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ในการเลือกตั้ง ส.ส.จ.จันทบุรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 ก.พ.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักจัดรายการวิทยุชุมชนใน จ.จันทบุรี ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง และการเลือกตั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน จ.จันทบุรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่นอนหลับทับสิทธิ ส่งเสริมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม


นายเดชาระบุว่า แม้ขณะนี้ประชาชนจะมีความคิดต่างแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. กับฝ่ายที่ต้องการเดินหน้าให้มีการเลือกตั้ง หากประชาชนนอนหลับทับสิทธิ จะเสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแสดงตนออกไปเลือกตั้งในครั้งนี้ ทาง กกต.มีช่องทางเลือกที่จะให้ประชาชน ได้แสดงจุดยืนของตนตามเจตนารมณ์ความต้องการที่หลากหลายเพื่อสะท้อนความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ที่ผู้บริหารประเทศต้องรับฟัง


มีรายงานเพิ่มเติมว่า บริเวณห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.จันทบุรี ได้จัดโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชุมชน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 2 ก.พ.นี้


นอกจากนี้ นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์ ผู้อำนวยการ กรรมการการเลือกตั้ง จ.จันทบุรี ยังเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 100 คน เพื่อนำสื่อไปเผยแพร่ และสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนของตนเอง อย่างน้อย 1 ต่อ 15 คน

ขณะที่บรรยากาศ โดยรอบศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เหตุการณ์ยังเป็นปกติ ไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนทั้งกลุ่ม กปปส. สมัชชาป้องกันประชาธิปไตย รวมถึงกลุ่มชาวจันท์สีขาว แต่อย่างใดมีเพียงกำลัง อส.ประมาณ 10 นาย ดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในศาลากลางจังหวัด ยังคงทำงานและให้บริการประชาชนตามปกติ.

 

กกต.จันท์ อบรมดีเจ เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง 2 ก.พ. พร้อมจัดโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด ให้ความรู้กับผู้นำชุมชน เครือข่ายต่างๆ ให้เข้าใจระบอบประชาธิปไตย ไร้มวลชนกลุ่มต่างๆ กดดันคัดค้านยังสถานที่ราชการ… 22 ม.ค. 2557 12:26 22 ม.ค. 2557 14:43 ไทยรัฐ