วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หน้าที่ตำรวจ

โดย สหบาท

เหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง เดินขบวนดาวกระจายไปปิดล้อมสถานที่ราชการ ไม่ให้ข้าราชการเข้าไปทำงาน

รวมทั้งปิดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวปราศรัยโจมตีและขับไล่ ผบ.ตร. และนายตำรวจหลายนายโดยโจมตีมาตลอดการชุมนุม

และรุนแรงถึงขั้นใช้กำลังตัดโซ่ เปิดประตูรั้ว บุกพังกำแพงแบริเออร์ที่ขวางกั้นไม่ได้เกรงกลัวกฎหมาย

บางคนแสดงกิริยาหยาบคายเหยียดหยาม ใช้เท้าถีบป้ายและโล่สัญลักษณ์ของตำรวจที่ติดตั้งอยู่หน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ใช้อาวุธหลายชนิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำรักษาสถานที่ราชการ เป็นการกระทำผิดอาญา แต่องค์กรอิสระมีคำวินิจฉัยรับรองการชุมนุม จึงทำให้ไม่คิดเกรงกลัวกฎหมาย

มีการกระทำผิดหลายกระทง ปล่อยข่าวทำให้ผู้รักษากฎหมายขาดความชอบธรรม

จนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดความมั่นใจในการทำหน้าที่รักษากฎหมาย

“สมาคมตำรวจ” ซึ่งเป็นศูนย์รวมของอดีตตำรวจเก่าในอดีต ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ ปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีตำรวจ ที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่

ทุกคนเป็นห่วงเหตุการชุมนุมและพฤติกรรมของผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กระทำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยอมเป็นโล่มนุษย์ให้ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ตำรวจอยู่ในที่ตั้งรักษาสถานที่ราชการ ไม่ได้ตอบโต้ผู้ชุมนุมที่มีการยั่วยุปลุกระดมให้มีเหตุรุนแรง เจ้าหน้าที่ตำรวจอดทน อดกลั้นอย่างสูงสุด ไม่ตอบโต้ มีวินัย เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาเต็มที่

เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติและความสงบร่มเย็นของประชาชนส่วนใหญ่

พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ เป็นตัวแทนของตำรวจออกมาเรียกร้อง ขอให้เข้าใจและเห็นใจในการทำหน้าที่ของตำรวจ วิงวอนให้ส่วนราชการอื่น และประชาชนที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ความร่วมมือตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการทุกจังหวัด องค์กรอิสระ และข้าราชการ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

ตำรวจก็เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมีครอบครัว แต่ด้วยหน้าที่ต้องรักษากฎหมาย ไม่มีสิทธิเลือกข้างเลือกฝ่าย

แม้จะถูกเหยียดหยามจากคนบางส่วน แต่เชื่อว่า คนส่วนใหญ่ยังเห็นใจและเข้าใจตำรวจ.

 

สหบาท

22 ม.ค. 2557 11:41 22 ม.ค. 2557 11:41 ไทยรัฐ