วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สธ.' ยันไม่พบผู้ป่วยหวัดนก 'H7N9-H5N8' ในไทย

กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 และ เอช 5 เอ็น 8 ในไทย เร่งป้องกันเต็มที่ โดยใช้ 5 มาตรการดูแลเฝ้าระวัง ทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยง นกในธรรมชาติและในคน แนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกป่วย-ตาย ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด...


จากที่มีข่าวทางสื่อมวลชน รายงานโรคไข้หวัดนกชนิด เอช 7 เอ็น 9, เอช 5 เอ็น 8 และ เอช 10 เอ็น 8 ระบาดในต่างประเทศ โดยล่าสุด มีรายงานผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 อีก 2 ราย ที่ประเทศจีน เป็นชายอายุ 31 ปี และผู้สูงอายุ 77 ปี ส่วนที่เกาหลีใต้ พบสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 8 ในเป็ดเลี้ยง และมีการทำลายไก่และเป็ดแล้ว 6 ล้านกว่าตัวนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว วันนี้ (22 ม.ค. 57) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 (H7N9) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดในนก เป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกันที่เคยทำให้เกิดโรคในคน ได้แก่ เอช 7 เอ็น 2( H7N2), เอช 7 เอ็น 3 (H7N3) เอช 5 เอ็น 1 (H5N1) และ เอช 7 เอ็น 7 (H7N7) สำหรับเชื้อ เอช 7 เอ็น 9 ยังไม่เคยมีรายงานว่าเกิดโรคกับคน กระทั่งมีรายงานการระบาดในจีน ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 20 ม.ค. 2557 รายงานผู้ป่วยทั้งหมด 205 ราย เสียชีวิต 49 ราย อายุระหว่าง 4-87 ปี ผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะมีอาการปอดบวมรุนแรง โดยเริ่มจากอาการไข้ ไอ หายใจหอบ

ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคนติดเชื้ออย่างไร แต่จากข้อมูลผู้ป่วยพบว่า มีประวัติการสัมผัส หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสัตว์ เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต นอกจากนี้ ยังตรวจพบเชื้อในนกพิราบ เป็ด และไก่ สำหรับโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 8 และ เอช 10 เอ็น 8 ที่มีรายงานในประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีรายงานการติดเชื้อเฉพาะในสัตว์ปีก ยังไม่มีรายงานในคน

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในไทยที่ผ่านมา พบสัตว์ปีกและคนติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 (H5N1) ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ ที่พบในต่างประเทศ ยังไม่เคยมีรายงานในไทยมาก่อน ในการป้องกันโรคไข้หวัดนกทุกสายพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้กรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตาม 5 มาตรการ ดังนี้ 1. เร่งรัดการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ทั้งในคนและในสัตว์ 2. หากมีผู้ป่วยสงสัย ให้ดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อหาสาเหตุ และตรวจสอบว่ามีประวัติเสี่ยงหรือไม่ เช่น ประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย ประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิด/ให้การดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบ

ส่วนข้อ 3. ขอความร่วมมือจาก อสม. และประสานงานปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ ทำการเฝ้าระวังการป่วยตายผิดปกติของสัตว์ปีกที่เลี้ยง และในนกธรรมชาติ 4. แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล และ 5. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปพื้นที่มีรายงานผู้ป่วย หรือสัตว์ปีกติดเชื้อ และประชาชนทั่วไปในเรื่องการป้องกันโรค

ทางด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับไวรัสไข้หวัดนกในคนทุกสายพันธุ์ จึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเอง โดยมีวิธีปฏิบัติที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกได้ คือ 1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังดูแลสัตว์ หรือหลังการดูแลผู้ป่วย 2. ปิดปากและจมูกเวลาไอ หรือผ้าเช็ดหน้า หรือแขนเสื้อ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด

สำหรับข้อที่ 3. สามารถรับประทานไก่เป็ดได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องระมัดระวังการชำแหละ และต้องปรุงให้สุก สำหรับสัตว์ปีกที่ป่วย หรือป่วยตาย ไม่ควรนำมารับประทาน 4. หากไปตลาดสด ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่บรรจุสัตว์ หากทำฟาร์มสัตว์ ให้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดห่างจากกัน และไม่ให้เด็กเข้าใกล้สัตว์ป่วย หากพบซากสัตว์ปีก ให้แจ้ง อสม.ทันที และหากมีสัตว์ปีกตายผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดระบาดของโรค และทำลายซากสัตว์ปีกอย่างถูกวิธีโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ 5. สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีการระบาดของโรค ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ แต่ขอให้ระมัดระวัง ไม่เข้าใกล้สัตว์ปีก และล้างมือบ่อยๆ 6. หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกให้สวมหน้ากากอนามัย แล้วรีบไปพบแพทย์ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก รายงานยืนยันล่าสุดในเดือน ม.ค. 2557 ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 ทั้งหมด 205 ราย เสียชีวิต 49 ราย ส่วนไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 8 และเอช 10 เอ็น 8 มีเฉพาะในสัตว์ปีกยังไม่มีรายงานในคน.

กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 และ เอช 5 เอ็น 8 ในไทย เร่งป้องกันเต็มที่ โดยใช้ 5 มาตรการดูแลเฝ้าระวัง ทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยง นกในธรรมชาติและในคน แนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกป่วย-ตาย ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด... 22 ม.ค. 2557 11:27 22 ม.ค. 2557 12:34 ไทยรัฐ