วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. ยื่นศาล รธน. ตีความเคาะเลือกตั้งใหม่

กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่แล้ว ขณะที่หัวหน้าโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่าจะนำเรื่องเสนอต่อคณะตุลาการให้พิจารณา...

วันที่ 22 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าวันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้มอบหมายให้นางสาวสุรณีย์ ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ กกต. พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักกฎหมายและคดี จากสำนักงาน กกต. เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 ใน 2 ประเด็น คือ

1. หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ จะสามารถกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ได้หรือไม่ และ 2. อำนาจในการกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ เป็นอำนาจขององค์กรใดระหว่างผู้ร้อง คือ กกต. กับคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการกราบบังคมทูลฯ เสนอเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ และเป็นผู้ที่จะต้องลงนามสนองพระบรมราชโองการในพระราชกฤษฎีกาด้วย

ทั้งนี้ ทาง กกต. ได้นำเอกสารคำร้องซึ่งสำเนาไว้ทั้งหมด 9 ชุด เพื่อยื่นให้องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาด้วย โดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดกับสื่อมวลชน และขอให้เป็นอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย

ขณะที่นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังองค์คณะตุลาการได้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งทางคณะตุลาการจะพิจารณาว่า มีอำนาจการรับเรื่องในการพิจารณาหรือไม่ แต่หากมีข้อเท็จจริงเพียงพอ คณะตุลาการก็จะสามารถพิจารณาและลงมติได้ ทั้งนี้ ส่วนตัวไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ตุลาการต้องใช้ระยะเวลาพิจารณากี่วัน.

กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่แล้ว ขณะที่หัวหน้าโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่าจะนำเรื่องเสนอต่อคณะตุลาการให้พิจารณา... 22 ม.ค. 2557 11:24 ไทยรัฐ