วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ชะลอแต่งตั้งอธิการ มธ.-มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชะลอการแต่งตั้งอธิการบดี มธ. และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง รวมถึงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกแห่ง หลังถูกติงว่าการแต่งตั้งในช่วงรัฐบาลรักษาการอาจขัดต่อข้อกฎหมาย เล็งสอบถามไปยัง กกต.ก่อน...

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 57 มีรายงานว่า ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณา เพื่อให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบด้วย การเสนอแต่งตั้งอธิการบดี 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) หมู่บ้านจอมบึง ส่วน มรภ.ร้อยเอ็ด เสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอแต่งตั้งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

"แต่เดิม สกอ. คาดว่าจะสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปตามขั้นตอนได้ แม้จะอยู่ระหว่างรัฐบาลรักษาการ แต่ที่ผ่านมา มีผู้ทักท้วงว่าการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ในช่วงรัฐบาลรักษาการ อาจจะขัดต่อข้อกฎหมาย ดังนั้นขณะนี้ สกอ. คงจะต้องชะลอการเสนอเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน และจะต้องสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วยว่า สามารถทำได้หรือไม่ แต่ถ้ายังไม่มีความชัดเจน โดยส่วนตัวตนเห็นว่าน่าจะรอไปเสนอในรัฐบาลหน้า" ศ.พิเศษ ดร.ทศพร กล่าว.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชะลอการแต่งตั้งอธิการบดี มธ. และ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง รวมถึงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกแห่ง หลังถูกติงว่าการแต่งตั้งในช่วงรัฐบาลรักษาการอาจขัดต่อข้อกฎหมาย เล็งสอบถามไปยัง กกต.ก่อน... 22 ม.ค. 2557 10:15 22 ม.ค. 2557 10:41 ไทยรัฐ