วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชี้งบลงทุนรัฐไม่เกิดฉุดจีดีพีวูบ 0.4%

ชี้งบลงทุนรัฐไม่เกิดฉุดจีดีพีวูบ 0.4%

  • Share:


นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ โดยประมาณการว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทั้งปี 2557 จะขยายตัว 4.0-5.0% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่ 2.1-3.1% บัญชี เดินสะพัดขาดดุล 0.6%ของจีดีพี

ทั้งนี้ การประมาณการของ สศช.อยู่บนสมมติฐานที่ว่า มีการเบิกจ่ายจากแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่ต่ำกว่า 46,500 ล้านบาท และการเบิกจ่ายภายใต้แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งไม่ต่ำกว่า 112,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐในปี 2557 ขยายตัว 12% แต่หากทั้งสองโครงการไม่เกิดขึ้นจะทำให้การลงทุนภาครัฐขยายตัว 3.0% และการขยายตัวของจีดีพีทั้งปี 2557 จะลดลง 0.4% เหลือ 3.6-4.6%

ขณะที่เศรษฐกิจในปี 2556 ที่ผ่านมาคาดว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ 3.0% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2556 อยู่ที่ 2.4%และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.9%ของจีดีพี ทั้งนี้ สศช.ยังได้รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ย.2556 ให้ ครม.รับทราบด้วยว่า เครื่องชี้ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในเดือน พ.ย.2556 ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ ขณะที่การท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว ณ วันที่ 22 ธ.ค.2556 ใกล้เคียงเป้าหมายทั้งปีที่ 26.2 ล้านคน ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ สศช.ยังได้รายงานภาวะการคลังใน เดือน พ.ย.2556 ด้วยว่า การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลอยู่ที่ 365,332 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2556 จำนวน 9,204 ล้านบาท ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน พ.ย.2556 นั้นลดลงต่อเนื่องจากเดือน ต.ค.2556 โดยมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 232,659 ล้านบาท  คิดเป็น 9.2%ของวงเงินงบประมาณ ลดลงจากปีก่อน 11.3% โดยมีวงเงินเบิกจ่ายเพื่อการลงทุนอยู่ที่ 4,716 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 90%.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้