วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห่สอบรอบโครงการ ร.ร.วินิตฯ


พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะ จ.ลพบุรี ในฐานะผู้รับใบอนุญาต และ ผอ.ร.ร.วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า ร.ร.วินิตศึกษาฯ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาในแต่ละปีจำนวนมาก โดยจากการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ  ม.1 รอบโครงการ พบว่ามีนักเรียนเข้ามาสมัครสอบกว่า 2,000 คน แต่โรงเรียนรับได้ประมาณ 300 คนเท่านั้น ซึ่งได้ประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ม.ค. โดยโครงการต่างๆที่เปิดรับประกอบด้วย โครงการเตรียมความรู้สู่โอลิมปิก โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพวิชาการ โครงการเตรียมความพร้อมวิชาทหาร โครงการ English Program (EP) และโครงการสองภาษา โดยเฉพาะโครงการเตรียมความรู้สู่โอลิมปิก ทางโรงเรียนดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งนักเรียนที่สมัครเข้าโครงการนี้ทางโรงเรียนจะให้ทำสัญญากับโรงเรียนว่าจะต้องเรียนจนจบ ม.6 และจะมีการจัดอาจารย์มาสอนพิเศษให้เข้มข้นมากกว่าโครงการอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ เช่นเดียวกับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา.

ร.ร.วินิตศึกษาฯ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาในแต่ละปีจำนวนมาก โดยจากการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 รอบโครงการ พบว่ามีนักเรียนเข้ามาสมัครสอบกว่า 2,000 คน แต่โรงเรียนรับได้ประมาณ 300 คนเท่านั้น ... 22 ม.ค. 2557 01:53 ไทยรัฐ