วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แฉงบซ่อมทางถูกแทรกแซง อธิบดีกรมทางหลวงเผยพิษการเมือง-คิดใช้ไอทีแก้ปัญหา

แฉงบซ่อมทางถูกแทรกแซง อธิบดีกรมทางหลวงเผยพิษการเมือง-คิดใช้ไอทีแก้ปัญหา

  • Share:


เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่โรงแรมพูลแมน ซอย รางน้ำ กรมทางหลวง ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอำนวยความปลอดภัยระยะที่ 1 “ทางหลวงยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัย ด้วยสมาร์ท ไอที” โดยนายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและขยายผลระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (Highway Accident Information Management System : HAIMS) โดยการพัฒนาระบบระยะ แรกจะเสร็จในเดือนมกราคมนี้ ส่วนการพัฒนาระยะที่ 2 และ 3 จะแล้วเสร็จและใช้งานได้เต็ม รูปแบบ ภายในปี 2559 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การจัดสรร งบประมาณประจำปีสำหรับการก่อสร้างซ่อมบำรุงถนนของกรมทางหลวง มักถูกแทรกแซงจากนโยบายและนักการเมือง ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับลำดับความจำเป็นที่ถูกต้อง ดังนั้น การมีข้อมูลด้านและดัชนีชี้วัดเรื่องอุบัติเหตุ ปริมาณจราจร และการชำรุดของถนนจะทำให้ทราบว่าถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย จะมีปัญหาด้าน กายภาพต้องเร่งปรับปรุงจุดเสี่ยงต่างๆ หรือถนน ที่มีจราจรติดขัดมากก็ต้องแก้ไขก่อน ซึ่งจะสามารถ ชี้แจงกับสำนักงบประมาณได้อย่างชัดเจนถึงความสำคัญและความจำเป็นของแต่ละโครงการที่ควรได้รับงบประมาณก่อนหรือหลัง และลดการ แทรกแซงจากนโยบายการเมืองได้มาก มีความโปร่งใสมากกว่าเดิม ใช้งบประมาณที่มีจำกัดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายชัชวาลกล่าวว่า สำหรับการพัฒนา โครงการใช้งบประมาณรวม 70 ล้านบาท (ไม่รวมอุปกรณ์) โดยระยะที่ 1 วงเงิน 20 ล้านบาท จะมีการพัฒนาระบบข้อมูลปริมาณจราจรบนโครงข่ายทางหลวง เพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบ การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ของระบบ HAIMS โดยใช้อุปกรณ์พกพา โดยพัฒนาระบบ RIMS เป็น Mobile Application “thailand Highway Traffic” ส่วนระยะ 2, 3 วงเงินรวม 50 ล้านบาท จะเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งทรัพย์สินทางหลวง น้ำท่วม ซ่อมบำรุง โดย แสดงผลผ่านฐานข้อมูลกลางทางหลวงรวมถึงการพัฒนาระบบสืบค้น เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้