วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ตรวจโรงเลี้ยงสัตว์ปีก เพิ่มมั่นใจผู้บริโภค ช่วงตรุษจีน

กทม. ตรวจโรงเลี้ยงสัตว์ปีกเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคในช่วงตรุษจีน ป้องกันโรคไข้หวัดนก พร้อมบอกแนวทางเลือกซื้อ หากพบเห็นสัตว์ปีกตาย แจ้งเจ้าหน้าที่ ทันที

วันที่ 21 ม.ค. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ภายหลังตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีก สุจิตราฟาร์ม ซ.ราษฎร์อุทิศ 58 เขต มีนบุรี เพื่อควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้บริโภคสัตว์ปีก ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

โดยกล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ขณะนี้เริ่มเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนมีการบริโภคสัตว์ ปีกโดยเฉพาะไก่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

กรุงเทพมหานคร จึงมีการสุ่มตรวจสถานเลี้ยงสัตว์ปีกเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครอง ประชาชนในฐานะผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจ ในการเลือกซื้อไก่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก ซึ่งในการตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในวันนี้ถือว่า มีการดูแลและเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างเป็นระบบและถูกสุขลักษณะ

สำหรับแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน โรคไข้หวัดนก มีดังนี้ ผู้ชำแหละไก่ต้องไม่ซื้อไก่ที่มีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อ เช่น ซึม หงอย ขนฟู หรือเหนียงบวมคล้ำ และสัตว์ปีกที่ตายแล้วมาชำแหละ เจ้าของแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ควรทำความสะอาดแผงและร่องระบายน้ำเสียทุกวันโดย เฉพาะบริเวณแผงค้าเนื้อสัตว์ควรฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนทุกวัน

ส่วนผู้ที่จะบริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่มีการรับรองมาตรฐาน สดใหม่ สีของเนื้อสัตว์จะต้องเป็นสีชมพู สดใส ไม่ช้ำเป็นจ้ำเลือกหรือมีสีคล้ำและกลิ่นเหม็น ไม่มีลักษณะบ่งชี้ว่าตายด้วยโรคติดเชื้อ และไม่นำสัตว์ปีกที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุมาบริโภค

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสัตว์ปีกป่วยหรือตาย หรือสงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสามารถแจ้งได้ที่สำนักงาน สัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย โทร. 0-2411-3298 หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไข้หวัดนกพื้นที่กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2354-1836 และ 0-2245-8106 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร โทร. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

กทม. ตรวจโรงเลี้ยงสัตว์ปีกเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคในช่วงตรุษจีน ป้องกันโรคไข้หวัดนก พร้อมบอกแนวทางเลือกซื้อ หากพบเห็นสัตว์ปีกตาย แจ้งเจ้าหน้าที่ ทันที 21 ม.ค. 2557 19:28 21 ม.ค. 2557 20:05 ไทยรัฐ