วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ตีกลับกู้จำนำข้าว ให้รัฐบาลตัดสินใจเอง

กกต. ตีกลับกู้จำนำข้าว ระบุไม่ได้อยู่ในอำนาจ ให้เป็นดุลพินิจของรัฐบาล ที่จะตัดสินดำเนินการตามความเหมาะสม...

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 ซึ่งรวมถึงการกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท มาจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาของ กกต.ที่จะให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด เพราะตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 181(3) กำหนดชัดเจนว่า การปฏิบัติหน้าที่ ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไข ที่ว่า ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงาน หรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตีชุดต่อไป

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการกู้ยืมเงินโดยปรับลดวงเงินกู้และค้ำประกันหนี้ของ รัฐวิสาหกิจบางแห่งลง และนำวงเงินกู้มาเพิ่มให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับนำมาใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า แม้จะอยู่ในดุลพินิจพิจารณาและความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี แต่กฎหมายหัามไว้เด็ดขาด โดยหากมีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ต่อไปว่าการดำเนินการ ดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันอาจมีผลทำให้เกิดความรับผิดชอบในทางกฎหมายและในทางการเมืองตามมาได้ เรื่องนี้จึงเป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า กกต.ยังได้เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีรักษาการ สามารถอนุมัติต่ออายุมาตรการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไป อีก 1 เดือน จากเดิมสิ้นสุดมาตรการลงในวันที่ 31 มกราคม 2557 ออกไป และให้พิจารณาต่ออายุมาตรการทีละเดือน โดย กกต.เห็นว่า หากปล่อยให้มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลง จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 40 บาทต่อลิตรเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชน.

กกต. ตีกลับกู้จำนำข้าว ระบุไม่ได้อยู่ในอำนาจ ให้เป็นดุลพินิจของรัฐบาล ที่จะตัดสินดำเนินการตามความเหมาะสม... 21 ม.ค. 2557 19:14 21 ม.ค. 2557 19:28 ไทยรัฐ