วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 'สมเด็จพระสังฆราช'

จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 'สมเด็จพระสังฆราช'

  • Share:

ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แถลงกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 30-31 มกราคม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระศากยวงศวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า ในวันที่ 31 ม.ค. 57 เป็นวันที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเวลา 17.00 น. วันที่ 30 ม.ค. 57 และเวลา 10.30 น. วันที่ 31 ม.ค. 57 ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สำหรับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ภายหลังครบ 100 วันแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดจนถึงกำหนดการออกพระเมรุ

จากนั้นในเวลา 19.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเสด็จเป็นประธานในการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยโรงพยาบาลมงกุฎเกล้า

นอกจากนี้ ในวันที่ 31 ม.ค. เวลา 07.00 น. กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จะจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยที่กรุงเทพมหานครจะจัดที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนร่วมงาน โดยมีรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

ในโอกาสสิ้นพระชนม์ครบ 100 วัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและวัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดทำและพิมพ์หนังสือและซีดีเสียงสำหรับแจกพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาร่วมสักการะพระศพ รวม 5 เล่ม คือ หนังสือการบริหารจิตสำหรับวัยรุ่น 5,000 เล่ม โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์, หนังสืออนุสสติและสติปัฏฐาน โดยวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้จัดพิมพ์, หนังสือวจนธรรม หนังสือภาพและคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ไม่เคยเผยแผ่มาก่อน 30,000 เล่ม โดยคณะญาติธรรม อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์, หนังสือผู้บรรลุสันติ โดยคุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ รวมทั้งแจกซีดีเสียงอ่านชีวิตนี้น้อยนัก ซีดีเสียงพระธรรมเทศนา และปฏิทินเจริญสวัสดิ์จงมีด้วย

ส่วนบริเวณหน้าตำหนักเพ็ชร จะประดับตกแต่งเป็นพิเศษด้วยดอกไม้เป็นรูปพญาช้างคชวัตร และช้างบริวาร และที่ตำหนักคอยท่า ปราโมช จะจัดทำพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสมือนจริง พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้อย่างสมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนบันทึกภาพที่สวยงาม

ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมสถิติประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ตลอด 100 วันที่ผ่านมา มีประมาณเกิน 1 ล้านคน ซึ่งหลังจากผ่านพ้น 100 วันแล้ว ประชาชนยังสามารถเดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. และร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตลอดจนถึงกำหนดการออกพระเมรุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนด พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักอำนวยการพระศพ โทรศัพท์ 09-5875-9378 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.watbowon.com

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้