วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทอท. รุกพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว

ทอท. รุกพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว

  • Share:

ทอท. เริ่มงานพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ รองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยสูงเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมขยายเวลาเปิดเป็น 24 ชั่วโมง...

นาวาอากาศโท หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2556 มีจำนวนผู้โดยสาร 5.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปี 2557 ทชม. จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 ล้านคน เนื่องจากมีสายการบินต้นทุนต่ำ ทยอยเปิดตัวเข้ามาในธุรกิจการบิน ทำให้ผู้คนหันมาโดยสารทางอากาศมากขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีการเพิ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ที่เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากปัจจุบัน ทชม. มีสายการบินที่ทำการบินภายในประเทศ 8 สายการบิน ใน 14 เส้นทาง และสายการบินที่ทำการบินระหว่างประเทศ 19 สายการบิน ใน 18 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางบินตรงเชื่อมกับเมืองใหญ่ ของประเทศจีนถึง 10 เส้นทาง

นาวาอากาศโท หลักชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารดังกล่าว ทำให้ ทชม. ต้องเตรียมแผนการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทาง รวมถึงเพิ่มคุณภาพการให้บริการในอนาคต โดยมีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 คือ การเพิ่มหลุมอากาศยานขนาดใหญ่จำนวน 1 หลุมจอด จากเดิมที่มีหลุดจอดขนาดใหญ่ 7 หลุมจอด การขยายพื้นที่ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ประมาณ 2,000 ตารางเมตร จากเดิมมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร การปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณลานจอดรถยนต์ให้เป็นศูนย์ OTOP ซึ่งได้รับงบประมาณปี 2557 วงเงิน 5.7 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน และ การขยายเวลาเปิดให้บริการ ท่าอากาศยานเป็น 24 ชั่วโมง จากเดิมที่เปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00-24.00 น.

อย่างไรก็ตาม หลังจากโครงการพัฒนาฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ เชื่อว่าจะทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ทชม. เป็น 1 ใน 6 ท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. มีทางวิ่ง 1 เส้น ขนาด 3,400 x 45 เมตร สามารถรองรับอากาศยานได้สูงสุด 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีหลุมจอดอากาศยานขนาดใหญ่ 7 หลุมจอด และหลุมจอดอากาศยานขนาดเล็ก 3 หลุมจอด โดยอาคารผู้โดยสารมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยได้สูงสุด 8 ล้านคนต่อปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้