วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้าย นอภ.8 (ต่อ)

ย้าย นอภ.8 (ต่อ)

โดย ซี.12
22 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

นายอำเภอระดับต้นที่มีการโยกย้ายทั่วประเทศ 55 รายที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้ส่วนหนึ่งนั้นยังมีที่เหลืออีก 25 ราย ดังนี้

31.นายสุเมธ ธีรนิติ นอภ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ 32.นายรัฐพล นิโครธานนท์ นอภ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี เป็น นอภ.บ้านลาด เพชรบุรี 33.นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นอภ.ศรีนครินทร์ พัทลุง เป็น นอภ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 34.นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นอภ.ห้วยแถลง นครราชสีมา เป็น นอภ.โนนไทย นครราชสีมา 35.นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นอภ.ยางสีสุราช มหาสารคาม เป็น นอภ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา

36.นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นอภ.ลอง แพร่ เป็น นอภ.ร้อง– กวาง แพร่ 37.นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นอภ.ไทยเจริญ ยโสธร เป็น นอภ.กุดชุม ยโสธร 38.นายก้องสกุล จันทราช นอภ.ธารโต ยะลา เป็น นอภ.ยะหา ยะลา 39.นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นอภ.หนองฮี ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 40.นายบรรพต จันทร์เฉลียว นอภ.พนม–ดงรัก สุรินทร์ เป็น นอภ.มโนรมย์ ชัยนาท

41.นายเอกราช มณีกรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็นผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 42.นายธวัช เจริญวัย นอภ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน 43.นางสุภาพรรณ บุญถนอม นอภ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน เป็น นอภ.สบปราบ ลำปาง 44.นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นอภ.ขุนตาล เชียงราย เป็น นอภ.แม่ทะ ลำปาง 45.นายทวี เสริมภักดีกุล นอภ.เอราวัณ เลย เป็น นอภ.ด่านซ้าย เลย

46.นายราเชนทร์ ตันประพัฒน์ นอภ.หนองสูง มุกดาหาร เป็น นอภ.โพนนาแก้ว สกลนคร 47.นายมนัสพนธ์ ธนาสุภาพันธ์ นอภ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.ท่าหลวง ลพบุรี 48.นายธรรมนูญ แก้วคำ นอภ.พรหมบุรี สิงห์บุรี เป็น นอภ.บางระจัน สิงห์บุรี 49.นายพิพัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธุ์ นอภ.ท่าช้าง ลพบุรี เป็น นอภ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 50.นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เป็น นอภ.กงไกรลาศ สุโขทัย

51.นายวรากร สิทธิมาลิก นอภ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา 52.นางกาญจนา เพ็ชรวิเศษ นอภ.จังหาร ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.กาบเชิง สุรินทร์ 53.นายศุภชัย ลีเขาสูง นอภ.บ้านฝาง ขอนแก่น เป็น นอภ.โนนศิลา ขอนแก่น 54.นายครรชิต ดีหนองยาง นอภ.ทรายมูล ยโสธร เป็น นอภ.บ้านฝาง ขอนแก่น 55.นายปริญญา เขมะชิต นอภ.แสวงหา อ่างทอง เป็น นอภ.ป่าโมก อ่างทอง

นายอำเภอระดับต้นที่มีการโยกย้ายเที่ยวนี้มี นายอำเภอหญิง รวมอยู่ด้วย 3 รายคือ นายอำเภอสายใจ ที่มาอยู่โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร นายอำเภอสุภาพรรณ ที่มาอยู่สบปราบ ลำปาง และ นายอำเภอกาญจนา ที่มาอยู่กาบเชิง สุรินทร์

ทั้งหมดไปรับตำแหน่งใหม่ได้ 10 วันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา.

 

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้