วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กกต.เมืองคอน'เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนล่วงหน้าวุ่น!

'กกต.เมืองคอน'เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนล่วงหน้าวุ่น!

  • Share:

กกต.นครศรีธรรมราช แจ้งผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.ส่งสปอตแนะนำตัว ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ เริ่ม 22 ม.ค.นี้ เป็นวันแรก-เลื่อนวุ่นสถานที่ลงคะแนนล่วงหน้าเป็นสนามกีฬาเมืองคอนแทน...

เมื่ิอวันที่ 21 ม.ค. นายสมบัติ จันทรา รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.นครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะแนะนำตัว ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ให้จัดทำและส่งสปอตแนะนำตัว โดยได้ประสานงานไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ทุกแห่งแล้ว ซึ่งได้จัดสรรเวลาสำหรับออกอากาศในระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 57 รวม 9 วัน วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 คน คนละ 30 วินาที เพื่อแนะนำตัวผู้สมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ จ.นครศรีธรรมราช ได้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 9 เขตเลือกตั้ง สามารถรับสมัครได้ 7 เขตเลือกตั้ง จาก 6 พรรคการเมือง รวม 20 ราย นอกจากนั้น สำนักงาน กกต.ประจำ จ.นครศรีธรรมราช ยังได้แจ้งกำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 57 เป็นอาคารยิมเนเซียม สนามกีฬานครศรีธรรมราช แทนการประกาศเดิมที่กำหนดใช้หอประชุมโรงเรียนโยธินบำรุง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้