วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทบ.รับมียุทโธปกรณ์บางส่วนไม่ได้นำกลับหลังสวนสนาม

ทบ.รับมียุทโธปกรณ์บางส่วนไม่ได้นำกลับหลังสวนสนาม

  • Share:

"รอง โฆษก ทบ." แจงอายุธยุทโธปกรณ์หลายส่วนนำกลับที่ตั้งหลังพิธี "สวนสนาม" รับมีบางส่วนที่ต้องอยู่ พร้อมอ้างการฝึก Unit school เป็นรายบุคคลตามแผนพัฒนากำลังพล ยันกองทัพไม่มีนัย วอนอย่าโยงการเมือง...

 


เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 57 พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก ทบ. ชี้แจงว่า ยุทโธปกรณ์ที่นำมาใช้ในพิธีการสวนสนาม หลายส่วนได้กลับที่ตั้งแล้ว นอกจากยุทโธปกรณ์บางส่วนเท่านั้นที่อยู่เพื่อสนับสนุนในการฝึกศึกษา ให้กำลังพลในส่วนกลาง มีรูปแบบการฝึกเป็นแบบบุคคล ใกล้เคียงรูปแบบการฝึก Unit school เพื่อสร้างความคุ้นเคย เพิ่มทักษะความชำนาญ และความสัมพันธ์กันระหว่างกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้เป็นรายบุคคลเป็นหลัก โดยเฉพาะสำหรับหน่วยประเภทเดียวกัน และหน่วยที่มีหลักนิยมคล้ายกัน แต่มียุทโธปกรณ์ที่ใช้ต่างรุ่นต่างแบบกัน ไม่ใช่การฝึกภาคสนามทางยุทธวิธีอย่างที่บางคนกล่าวถึง

 

 


ทั้งนี้ การฝึกครั้งนี้อยู่ในกรอบปกติของแผนพัฒนากำลังพล ทบ. มีการกำหนดเป็นแผนภายใน ทบ.ล่วงหน้านานแล้ว ในปัจจุบันการปฏิบัติใดๆ ของกองทัพยังคงเป็นไปในลักษณะที่เปิดเผย ไม่มีนัยพิเศษใดๆ  ขออย่านำเรื่องดังกล่าวไปโยงทางการเมือง.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้