วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.รับมียุทโธปกรณ์บางส่วนไม่ได้นำกลับหลังสวนสนาม

"รอง โฆษก ทบ." แจงอายุธยุทโธปกรณ์หลายส่วนนำกลับที่ตั้งหลังพิธี "สวนสนาม" รับมีบางส่วนที่ต้องอยู่ พร้อมอ้างการฝึก Unit school เป็นรายบุคคลตามแผนพัฒนากำลังพล ยันกองทัพไม่มีนัย วอนอย่าโยงการเมือง...

 


เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 57 พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษก ทบ. ชี้แจงว่า ยุทโธปกรณ์ที่นำมาใช้ในพิธีการสวนสนาม หลายส่วนได้กลับที่ตั้งแล้ว นอกจากยุทโธปกรณ์บางส่วนเท่านั้นที่อยู่เพื่อสนับสนุนในการฝึกศึกษา ให้กำลังพลในส่วนกลาง มีรูปแบบการฝึกเป็นแบบบุคคล ใกล้เคียงรูปแบบการฝึก Unit school เพื่อสร้างความคุ้นเคย เพิ่มทักษะความชำนาญ และความสัมพันธ์กันระหว่างกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้เป็นรายบุคคลเป็นหลัก โดยเฉพาะสำหรับหน่วยประเภทเดียวกัน และหน่วยที่มีหลักนิยมคล้ายกัน แต่มียุทโธปกรณ์ที่ใช้ต่างรุ่นต่างแบบกัน ไม่ใช่การฝึกภาคสนามทางยุทธวิธีอย่างที่บางคนกล่าวถึง

 

 


ทั้งนี้ การฝึกครั้งนี้อยู่ในกรอบปกติของแผนพัฒนากำลังพล ทบ. มีการกำหนดเป็นแผนภายใน ทบ.ล่วงหน้านานแล้ว ในปัจจุบันการปฏิบัติใดๆ ของกองทัพยังคงเป็นไปในลักษณะที่เปิดเผย ไม่มีนัยพิเศษใดๆ  ขออย่านำเรื่องดังกล่าวไปโยงทางการเมือง.

 

"รอง โฆษก ทบ." แจงอายุธยุทโธปกรณ์หลายส่วนนำกลับที่ตั้งหลังพิธี "สวนสนาม" รับมีบางส่วนที่ต้องอยู่ พร้อมอ้างการฝึก Unit school เป็นรายบุคคลตามแผนพัฒนากำลังพล ยันกองทัพไม่มีนัย วอนอย่าโยงการเมือง... 21 ม.ค. 2557 12:40 21 ม.ค. 2557 14:57 ไทยรัฐ


advertisement