วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ชาวนา หารือสภาทนายความ ฟ้อง 'ปู' เบี้ยวเงินจำนำข้าว

สมาคมชาวนาไทยเข้าปรึกษาสภาทนายความ ฟ้องรัฐบาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานผิดสัญญาไม่จ่ายเงินชาวนาเข้าโครงการรับจำนำข้าว จนเดือดร้อนหนัก ลั่นอนาคตจะไม่เข้าร่วมโครงการนี้อีก...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 57 นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย พร้อมตัวแทนชาวนาจากทั่วประเทศ เช่น จ.กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และเพชรบูรณ์ เข้าพบประธานสภาทนายความ เพื่อหารือแนวทางในการยื่นฟ้องร้อง ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และอาญา ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฐานไม่จ่ายเงินชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/2556 และ 2556/2557 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 56 จนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

นายประสิทธ์ กล่าวว่า ตัวแทนชาวนาได้รวบรวม ใบประทวนของชาวนาในพื้นที่แนบมาด้วย เพื่อแสดงเป็นหลักฐานต่อสภาทนายความ จะหารือเพื่อกำหนดวันที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินให้กับชาวนาที่แน่นอนด้วย หากรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนาได้อีก เชื่อว่าชาวนาทั้งประเทศอาจจะมีการรวมตัว และยกระดับการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมต่อไป

“ปัจจุบันชาวนาเดือดร้อนหนัก เนื่องจากไม่ได้รับเงิน ทำให้ทุกวันนี้ต้องไปกู้เงินนอกระบบเสียดอกเบี้ยร้อยละ 5-10 ขณะที่ชาวนาที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็กำลังถูกตามทวงหนี้ และยังมีหนี้สินอื่นๆ ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ซึ่งเป็นต้นทุนการทำนาในรอบต่อไปอีกด้วย ขณะเดียวกัน ชาวนาอีกหลายคนตัดสินใจนำใบประทวนไปจำนำกับโรงสี นายทุน จึงให้รัฐบาลเห็นใจว่าชาวนากำลังเดือดร้อนจริงๆ” นายประสิทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลต้องหาเงินมาจ่ายเงินให้ชาวนาได้ตามสัญญา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม และเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นคณะกณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อีกด้วย

ส่วนสาเหตุที่ชาวนาไม่ไปกดดันคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้อนุมัติรัฐบาลกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท จ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนานั้น เพราะมองว่าเร่ืองนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาให้ได้ตามสัญญา

นางสุภาพ สิมเสน ตัวแทนชาวนา จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ต้องการเดินทางมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวนา โดยได้รวบรวมใบประทวนของชาวนาในจังหวัด 100 ใบ มาแสดงเป็นหลักฐานต่อสภาทนายความด้วย ทั้งนี้ ความเห็นส่วนตัวมองว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลบริหารงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง และแม้ว่าอนาคตจะมีโครงการนี้ต่อไป หรือต่อให้รัฐบาลรับจำนำข้าวตันละ 3 หมื่นบาท ชาวนาก็ไม่อยากเข้าร่วมโครงการนี้อีกแล้ว และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการประกันราคาของรัฐบาลชุดก่อน ยิ่งทำให้เชื่อว่าโครงการประกันราคาข้าว ดีกว่าโครงการรับจำนำแน่นอน.

สมาคมชาวนาไทย เข้าปรึกษาสภาทนายความ ฟ้องรัฐบาลทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ฐานผิดสัญญาไม่จ่ายเงินชาวนาเข้าโครงการรับจำนำข้าว จนเดือดร้อนหนัก ลั่นอนาคตจะไม่เข้าร่วมโครงการนี้อีก... 21 ม.ค. 2557 12:14 21 ม.ค. 2557 12:40 ไทยรัฐ