วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลูกพุทรา...ความรู้สู่ กศน.

ปลูกพุทรา...ความรู้สู่ กศน.

โดย ดอกสะแบง
22 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

คาบเวลานี้...หากเดินไป จังหวัดทางภาคเหนือ และในปริมณฑล นครราชสีมา จะเห็นพ่อค้าแม่ขายตั้งแผงขาย พุทรานมสด (Milk JuJub) หรือ พุทราเศรษฐี เต็มกันไปหมด.....พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มวาย

พุทราพันธุ์นี้เกิดจากผสมกันระหว่างพันธุ์ฮันนี่ จูจุ๊บ จากไต้หวัน กับ พันธุ์ดอกพิเศษ ของอินเดีย โดยใช้ พุทราป่าเมืองไทย เป็นต้นตอ จึงทำให้เจริญเติบโตและผลผลิตดกดี มี ความหวาน เฉลี่ยอยู่ที่ 1 บริกซ์

นายสมศักดิ์ กีรติเสริมสิน เป็นผู้นำมาปลูกรายแรก ที่ ไร่จุ่นจันทร์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงแพร่หลายไปยังพื้นที่ต่างๆ เป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ทั้ง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน จีน ซาอุดีอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งในบ้านเราด้วย

ความนิยมนี้.....ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กับคณะ จึงได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและปรับใช้วิธีวิทยาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research-PAR)

โดย.....เจาะไปที่ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวทุ่ง ห้วยอ้อ บ้านปิน บ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กับชาวบ้านทั่วๆไปราว 150 ราย เป็นฐานข้อมูลเพื่อถอดองค์ความรู้ต่างๆในการผลิตพุทราเศรษฐีให้มีคุณภาพปลอดภัยแก่ผู้บริโภค....อันเป็นปัจจัยในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ซึ่งผู้ปลูกพุทราเศรษฐีอำเภอลอง มีการรวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพุทรานมสด เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2551 โดย บริษัทภาคเอกชน เข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ในลักษณะของการร่วมเป็นเกษตรพันธะ ต้องส่งผลผลิตที่คุณภาพได้มาตรฐาน (ตามกำหนดบริษัท) ขายให้ในราคาประกัน...

การถ่ายทอดองค์ความรู้ของการผลิตนั้น จะวางเป็นระดับตั้งแต่ การเตรียมดิน ดูแลระบบน้ำ ปุ๋ย โรคและแมลง ต้นทุนการผลิต การแปรรูป การตลาด......ฯลฯ

...จากนั้น กลุ่มเกษตรกรจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองแบบลองผิดลองถูก เพิ่มศักยภาพของกลุ่มด้วยเทคโนโลยีและหลักทางวิชาการ โดยเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ ในการสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนให้ยั่งยืน...!!

องค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพุทรานมสดอำเภอลอง ได้นำมาพัฒนาเข้าสู่หลักสูตรรายวิชาเลือกตามระบบของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรรายอื่นๆ...ต่อไป.

 

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้