วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกพุทรา...ความรู้สู่ กศน.

โดย ดอกสะแบง

คาบเวลานี้...หากเดินไป จังหวัดทางภาคเหนือ และในปริมณฑล นครราชสีมา จะเห็นพ่อค้าแม่ขายตั้งแผงขาย พุทรานมสด (Milk JuJub) หรือ พุทราเศรษฐี เต็มกันไปหมด.....พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มวาย

พุทราพันธุ์นี้เกิดจากผสมกันระหว่างพันธุ์ฮันนี่ จูจุ๊บ จากไต้หวัน กับ พันธุ์ดอกพิเศษ ของอินเดีย โดยใช้ พุทราป่าเมืองไทย เป็นต้นตอ จึงทำให้เจริญเติบโตและผลผลิตดกดี มี ความหวาน เฉลี่ยอยู่ที่ 1 บริกซ์

นายสมศักดิ์ กีรติเสริมสิน เป็นผู้นำมาปลูกรายแรก ที่ ไร่จุ่นจันทร์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงแพร่หลายไปยังพื้นที่ต่างๆ เป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ทั้ง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน จีน ซาอุดีอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งในบ้านเราด้วย

ความนิยมนี้.....ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กับคณะ จึงได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและปรับใช้วิธีวิทยาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research-PAR)

โดย.....เจาะไปที่ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวทุ่ง ห้วยอ้อ บ้านปิน บ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กับชาวบ้านทั่วๆไปราว 150 ราย เป็นฐานข้อมูลเพื่อถอดองค์ความรู้ต่างๆในการผลิตพุทราเศรษฐีให้มีคุณภาพปลอดภัยแก่ผู้บริโภค....อันเป็นปัจจัยในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ซึ่งผู้ปลูกพุทราเศรษฐีอำเภอลอง มีการรวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพุทรานมสด เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2551 โดย บริษัทภาคเอกชน เข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ในลักษณะของการร่วมเป็นเกษตรพันธะ ต้องส่งผลผลิตที่คุณภาพได้มาตรฐาน (ตามกำหนดบริษัท) ขายให้ในราคาประกัน...

การถ่ายทอดองค์ความรู้ของการผลิตนั้น จะวางเป็นระดับตั้งแต่ การเตรียมดิน ดูแลระบบน้ำ ปุ๋ย โรคและแมลง ต้นทุนการผลิต การแปรรูป การตลาด......ฯลฯ

...จากนั้น กลุ่มเกษตรกรจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองแบบลองผิดลองถูก เพิ่มศักยภาพของกลุ่มด้วยเทคโนโลยีและหลักทางวิชาการ โดยเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ ในการสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนให้ยั่งยืน...!!

องค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพุทรานมสดอำเภอลอง ได้นำมาพัฒนาเข้าสู่หลักสูตรรายวิชาเลือกตามระบบของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรรายอื่นๆ...ต่อไป.

 

ดอกสะแบง

21 ม.ค. 2557 11:34 21 ม.ค. 2557 11:34 ไทยรัฐ