วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

โดย หมัดเหล็ก
22 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

สื่อต่างชาติวิเคราะห์ วิกฤติการเมืองในประเทศไทย จะร้าวลึกไปหลายชั่วอายุคน การปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่เคารพเหตุผลซึ่งกันและกัน เป็นความเชื่อ เป็นลัทธิมากกว่าจะเป็นอุดมการณ์ ทำให้วิกฤติความขัดแย้งมุ่งไปที่ตัวบุคคลมากกว่าทฤษฎีหรือนโยบาย

โดยเฉพาะ กลุ่มบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถที่จะชั่งใจได้ว่าอะไรคือ ประโยชน์ส่วนรวม  อะไรคือ ประโยชน์ ส่วนตัว  อะไรควรไม่ควร กลายเป็นกระแสว่าไม่เอาระบอบนั้น เห็นด้วยกับระบอบนี้ เห็นดีเห็นงามกับความคิดที่ถูกยัดเยียด ตั้งแต่เด็กจนโต โดยไม่ไตร่ตรอง

มีเด็กและเยาวชนขึ้นเวทีการชุมนุม แสดงอาการและกิริยา ด้วยคำพูดที่ก้าวร้าว ผู้เข้าร่วมการชุมนุมส่งเสียงเชียร์สนับสนุน มองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปลูกฝังความคิดนอกกรอบของสังคมประชาธิปไตย  ไปสู่ความก้าวร้าวและ รุนแรงและใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงมากกว่าจะเจรจาด้วยสันติวิธี

บ้านเมืองในขณะนี้ ต่างฝ่ายต่างองค์กรต่างสถาบัน ล้วนเต็มไปด้วยความอคติและทัศนคติส่วนตัว ไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สังคมแบ่งแยกไปโดยปริยาย  ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายหนึ่งก็ถูกมองว่าอยู่ข้างเดียวกับอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ซ้ายก็ต้องขวาเท่านั้น

เช่นเดียวกัน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่เป็นกลไกของรัฐ ก็กำลังถูกบังคับให้ต้องเลือกข้าง ให้ละเมิดกฎหมาย หยุดงาน เข้าร่วมชุมนุม โดยวิธีการกดดันในสภาวะต่างๆ จากผู้ชุมนุม การเงินการคลัง  ของประเทศถูกบีบให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ ธนาคารของรัฐ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น

ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในโซนอันตราย

สถานการณ์อยู่ในช่วง สุญญากาศทางการปกครอง การบังคับใช้กฎหมาย ปล่อยให้มีการละเมิดกฎหมาย บ้านเมืองไร้ขื่อแป เมื่อองค์กรหลักของประเทศ ไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นกลางเอาไว้ได้ อธิปไตยของประเทศจะถูกทำลายทันที

ทั้งนี้ สื่อต่างชาติเกือบทุกสำนัก ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยด้วยว่า ในที่สุดก็จะเดินไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้ง รัฐบาล นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอยู่ในสภาพ พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก   ผลพวงของสุญญากาศอำนาจ  ทำให้การปฏิบัติงานตามนโยบายล้มเหลวไปโดยปริยาย

ชาวนาจังหวัดต่างๆเริ่มทยอยออกมาปิดถนน ปิดศาลากลางจังหวัด เรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าว รัฐบาลอยู่ในระหว่างการถูกไต่สวนอันเนื่องมาจากข้อร้องเรียน ความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินโครงการนโยบายข้าวโดย ป.ป.ช. ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยอย่างไร

ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยก็ไม่มีทางออก (เหมือนเดิม)

 

หมัดเหล็ก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้