วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชงงบ 50 ล้านช่วยภัยแล้ง

ชงงบ 50 ล้านช่วยภัยแล้ง

  • Share:

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาที่ปีนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และกระทรวงกษตรฯ ได้รายงานไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศงดเพาะปลูกข้าวนาปรัง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอของบประมาณสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อชดเชยรายได้จากการงดปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้ กรมชลประทานรายงานว่าลุ่มเจ้าพระยา ปลูกข้าวนาปรังแล้ว 7.3 ล้านไร่ จากแผนที่กำหนดไว้ 4.74 ล้านไร่ หรือเกินจากแผน 54% โดยเฉพาะพื้นที่เขตชลประทานของลุ่มเจ้าพระยาปลูกข้าวนาปรังเกินจากแผนถึง 80% โดยมีการปลูกข้าวแล้ว 5.21 ล้านไร่ ขณะที่แผนกำหนดไว้เพียง 2.90 ล้านไร่ ซึ่งชาวนารายใดที่ฝ่าฝืนจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามประกาศช่วยเหลือภัยพิบัติ เพราะฝ่าฝืนคำประกาศจึงไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ

ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์แนวโน้มตลาดยางพาราไทยปี 57 ว่า ปริมาณยางพาราจะเพิ่มขึ้นจากที่ผลิตได้ 3.78 ล้านตันปี 56 มาเป็น 4 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจากพื้นที่ยางกรีดเพิ่มขึ้น ส่วนต้นทุนการผลิตยางเฉลี่ยรวมปี 56 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 65.25 บาท ขณะที่ราคาน้ำยางที่เกษตรกรขายได้ อยู่ที่ กก.ละ 62 บาท ทำให้ชาวสวนยางต้องขาดทุนอย่างน้อย กก.ละ 25 สตางค์ ขณะที่แนวโน้มราคายางปีนี้ยังมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจจีนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคยางรายใหญ่ที่ชะลอตัว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้