วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปล่อยผึ้งผสมเกสรลิ้นจี่ค่อม

หลังจากไม่ออกดอกติดผลมา 2 ปีเต็ม ปีนี้ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียกออกดอกมากเป็นพิเศษ นายวรชันย์ หลักกรด เกษตร จ.สมุทรสงคราม เป็นห่วงดอกที่ออกมากจะติดผลไม่เต็มที่ เนื่องจากลิ้นจี่พันธุ์นี้มีเกสรตัวผู้ปริมาณน้อย จึงได้ติดต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจาก กาญจนบุรี ชุมพร นครราชสีมา นำผึ้งกว่า 6,600 รัง มาปล่อยเพื่อช่วยนำเกสรตัวผู้จากต้นที่มีอายุมากมาผสมกับต้นอายุน้อยที่มีเกสรตัวผู้ต่ำ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของคนเลี้ยงผึ้งที่จะได้น้ำผึ้งมากและเจ้าของสวนลิ้นจี่จะได้ผลผลิตสูงขึ้น.

หลังจากไม่ออกดอกติดผลมา 2 ปีเต็ม ปีนี้ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมลำเจียกออกดอกมากเป็นพิเศษ นายวรชันย์ หลักกรด เกษตร จ.สมุทรสงคราม เป็นห่วงดอกที่ออกมากจะติดผลไม่เต็มที่... 20 ม.ค. 2557 19:23 20 ม.ค. 2557 19:23 ไทยรัฐ