วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้าย นอภ.8

ย้าย นอภ.8

โดย ซี.12
21 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

มีคำสั่งย้ายนายอำเภอระดับต้นของกรมการปกครองออกมาเมื่อตอนต้นเดือนมกราคม จำนวน 55 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 ดังนี้

1. นายทศพล สวัสดิสุข นอภ.บางแก้ว พัทลุง เป็น นอภ.ตะโหมด พัทลุง 2. นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นอภ.เต่างอย สกลนคร เป็น นอภ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น 3. นายพิพัฒน์ คันธา นอภ.ซำสูง ขอนแก่น เป็น นอภ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 4.นายมนตรี เกตุวิจิตร
นอภ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.มะขาม จันทบุรี 5.นายแปลก เทพรักษ์ นอภ.ลำสนธิ ลพบุรี เป็น นอภ.วิหารแดง สระบุรี

6. นายชรินทร์ ทองสุข นอภ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา เป็น นอภ.ลำสนธิ ลพบุรี 7.นายธนภัทร ณ ระนอง นอภ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ผาขาว เลย 8.นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นอภ.ชำนิ บุรีรัมย์ เป็น นอภ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ 9.นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นอภ.ศรีวิไล
บึงกาฬ เป็น นอภ.ชำนิ บุรีรัมย์ 10. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นอภ.ดอยเต่า เชียงใหม่ เป็น นอภ.ไชยปราการ เชียงใหม่

11. นายชาญชัย ศรีเสถียร นอภ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.ฮอด เชียงใหม่ 12.นางสายใจ มีชนะ นอภ.คูเมือง บุรีรัมย์ เป็น นอภ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 13. นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร นอภ.วังหิน ศรีสะเกษ เป็น นอภ.คูเมือง บุรีรัมย์ 14. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นอภ.วังยาง นครพนม เป็น นอภ.แม่ออน เชียงใหม่  15.ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ นอภ.เมยวดี ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.วังทรายพูน พิจิตร

16. นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ นอภ.บ้านคา ราชบุรี เป็น นอภ.เมยวดี ร้อยเอ็ด  17.นายคำรบ เครือณรงค์ นอภ.นาเยีย อุบลราชธานี เป็น นอภ.พิปูน นครศรีธรรมราช  18.นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.จะแนะ นราธิวาส เป็น นอภ.เวียงชัย เชียงราย  19.นายมนตรา พรมสินธุ นอภ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น เป็น นอภ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 20.นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นอภ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เป็น นอภ.แม่จริม น่าน

21.นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นอภ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี เป็น นอภ.คุระบุรี พังงา 22.นายศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์ นอภ.สบเมย แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.วังจันทร์ ระยอง 23.นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.สบเมย แม่ฮ่องสอน 24.นายกิตตินันท์ อรรถบท นอภ.นาวัง หนองบัวลำภู เป็น นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 25.นายกรณ์ เจนศุภวงศ์ นอภ.ท่าลี่ เลย เป็น นอภ.นาวัง หนองบัวลำภู

26.นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน เป็น นอภ.ท่าลี่ เลย 27. นายเสรี หอมเกษร นอภ.แม่วงก์ นครสวรรค์ เป็น นอภ.ไพศาลี นครสวรรค์  28.นายปรัชญา เปปะตัง นอภ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 29.นายวราดิศร อ่อนนุช นอภ.จุน พะเยา เป็น นอภ.ภูซาง พะเยา  30.นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นอภ.ภูกามยาว พะเยา เป็น นอภ.จุน พะเยา

ยังเหลืออีก 25 รายโปรดติดตามในวันต่อไป.

 

“ซี. 12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้