วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


อนุรักษ์นก

โดย

www.bcst.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายประกอบกิจกรรมและดำเนินงาน เพื่อการอนุรักษ์นกและถิ่นที่อยู่อาศัยของนก ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกและธรรมชาติ พร้อมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความรัก ความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับสมาคม เล่าประวัติสมาคม รางวัลสมาคม วารสารนกกางเขนออนไลน์ งานอนุรักษ์ โครงการและการดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ข้อมูลนก รวมความรู้และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนก เช่น รายชื่อนกในประเทศไทย นกกับสิ่งแวดล้อม การดูนกในธรรมชาติ เสียงร้องของนก เขตสัตว์ภูมิศาสตร์ของไทย ฯลฯ...

20 ม.ค. 2557 08:36 20 ม.ค. 2557 08:36 ไทยรัฐ