วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชาชนอีิยิปต์ยอมรับรัฐธรรมนูญใหม่กว่าร้อยละ 98.1

ประชาชนอียิปต์กว่าร้อยละ 33 จากผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า 56 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 98.1 จากผู้มาลงคะแนน เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญใหม่...

ประชาชนกว่าร้อยละ 33 จากผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า 56 ล้านคน มาลงคะแนน ซึ่งกว่าร้อยละ 98.1 จากผู้มาลงคะแนน ยอมรับรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อทดแทนรัฐธรรมนูญฉบับของอดีตผู้นำ มูฮัมหมัด มอร์ซี ที่ถูกขับไล่ออกไปก่อนหน้า ซึ่งประชาชนส่วนมากมองว่าการยอมรับรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ความชอบธรรมของการขับไล่ นาย มูฮัมหมัด มอร์ซี

ด้านนาย นาบิล ซาลิป (Nabil Salib) หัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกมาแถลงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สะอาดสดใสหมดจด ด้วยจำนวนผู้มาลงคะแนนมากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจจะจริงเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งก่อนหน้า รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ถูกนำเข้าการโหวตในปี 2555 โดยอดีตประธานาธิบดี มูฮัมหมัด มอร์ซี ซึ่งมีจำนวนผู้มาลงคะแนนร้อยละ 33 และยอมรับรัฐธรรมนูธฉบับนั้นแค่ร้อยละ 64 จากจำนวนผู้มาลงคะแนนทั้งหมด

นอกจากนี้นาย จอห์น แครี่ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกมาแถลงว่า อียิปต์ควรเร่งบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำให้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหม่ สัญญาไว้บังเกิดผล

ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีสาระดังนี้

  1. ประธานาธิบดีสามารถเป็นได้ 2 วาระ วาระละ 4 ปี
  2. ศาสนาอิสลามยังเป็นศาสนาประจำชาติ แต่อนุญาตให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกศาสนาเอง โดยสัญญาจะปกป้องเสียงส่วนน้อย
  3. สิทธิเสรีภาพระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกัน
  4. พรรคการเมืองไม่ได้ตั้งจากการรวมกลุ่มของ ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ หรือ ภูมิศาสตร์
  5. รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาจากการแต่งตั้งของทหารภายในระยะเวลา 8 ปีข้างหน้า.

 

ประชาชนอียิปต์กว่าร้อยละ 33 จากผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า 56 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 98.1 จากผู้มาลงคะแนน เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญใหม่ 19 ม.ค. 2557 12:34 19 ม.ค. 2557 17:30 ไทยรัฐ