วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทัพไทยกวาดอีก24ทอง ไล่จี้อินโดฯ กีฬาพาราเกมส์

ทัพนักกีฬาของไทยฟอร์มสด วันเดียวกวาดมาได้ถึง 24 เหรียญทอง ในมหกรรมกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า เฉพาะว่ายน้ำคว้ามาได้ถึง 8 เหรียญทอง ขณะที่กรีฑา ทำได้ 5 เหรียญทอง และปิงปอง กับยกน้ำหนัก ชนิดละ 3 เหรียญทอง...

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 7 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า โดยล่าสุด นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และคณะเดินทางถึงประเทศพม่าเรียบร้อยแล้ว พร้อมเข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการไทย โดยทัพนักกีฬาไทยเก็บเหรียญรางวัลเพิ่ม เฉพาะในวันที่ 17 ม.ค. วันเดียว ทำถึง 24 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง ทำให้ยอดรวมเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้สิ้นสุด ณ เช้าวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ไทยทำได้ 56 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง ตามหลัง ประเทศอินโดนีเซีย ที่ทำได้ 63 ทอง 44 เงิน 35 ทองแดง เพียง 7 เหรียญทองเท่านั้น โดยมีเวียดนามและมาเลเซียที่ตามมาห่างๆ 33 และ 32 เหรียญทองตามลำดับ

โดยผลงาน 24 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน และ 15 เหรียญทองแดง ของทัพนักกีฬาไทย ประกอบไปด้วย กรีฑา 5 ทอง 2 เงิน โดยได้ 5 เหรียญทอง จาก ทรงวุธ ลำสัน วิ่ง 200 เมตร ชาย คลาส T13, พัชรี วิเศษสี ทุ่มน้ำหนัก หญิง คลาส F46, ธวัชชัย โมระพัฒน์ วิ่ง 200 เมตร ชาย คลาส T42, อังคาร ชะนะบุญ พุ่งแหลน ชาย คลาส F46, พิชัย บุญศรี ขว้างจักร ชาย คลาส F11 / 2 เหรียญเงิน จาก สุรางค์ คำสุข พุ่งแหลน หญิง คลาส F11, อานนท์ วงค์เงิน พุ่งแหลน ชาย คลาส F11วีลแชร์เรซซิ่ง 1 ทอง 2 เงิน ได้ 1 เหรียญทอง จาก พิชญา คูรัตนศิริ วีลแชร์ 200 เมตร ชาย คลาส T52 และ 2 เหรียญเงิน จาก ไพฑูรย์ แซ่จิ้ว วีลแชร์ 200 เมตร ชาย คลาส T53, เพ็ชร รุ่งศรี วีลแชร์ 200 เมตร ชาย คลาส T52

บอคเซีย 2 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง ได้ 2 เหรียญทองจาก พัทธยา เทศทอง บุคคล คลาส BC1, วัชรพล วงษา บุคคล คลาส BC2 / 3 เหรียญเงิน จากเจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง บุคคล คลาส BC1, ณัฐวุฒิ แก้วสมนึก บุคคล คลาส BC2, ถนิมพัธตร์ วิสารทนันท์ บุคคล คลาส BC3 / 2 เหรียญทองแดง จาก มงคล จิตรเสงี่ยม บุคคล คลาส BC2, เอกราช แจ่มจ้อย บุคคล คลาส BC3

ว่ายน้ำ 8 ทอง 11 เงิน 6 ทองแดง โดยได้ 8 เหรียญทอง จาก บุญต้อม มูลเมือง ท่ากบ 100 เมตร ชาย คลาส S8, อัญธญา เกตุแกว ท่ากบ 100 เมตร และฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง คลาส S9, สมชาย ดวงแก้ว ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร คลาส S4, ทองใบ ชัยสวัสดิ์ ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย คลาส S6, ทวีวัธน์ สิทธิชัยพานิช ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร คลาส S7, สุรีรัตน์ คำแก้ว ท่าผีเสื้อ 50 เมตร คลาส S9, กฤษณรงค์ หมั่นนอก ท่าผีเสื้อ ชาย คลาส S11/11 เหรียญเงิน จาก ทวีสุข สมุหเสนีโต ท่ากบ 100 เมตร ชาย คลาส S5, จีรวรรณ ในทอง ท่ากบ 100 เมตร หญิง คลาส S6, วิสาสินี วงศ์นนทภูมิ ท่ากบ 100 เมตร หญิง คลาส S7, บุญฤทธิ์ พยุงสกุล ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และผีเสื้อ 50 เมตร ชาย คลาส S6, สุรีรัตน์ คำแก้ว ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร คลาส S9, สุพัฒน์ ปั้นศิริ ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และผีเสื้อ 50 เมตร ชาย คลาส S10, อนุรักษ์ ศรีณรงค์ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ชาย คลาส S9, อภิรัตน์ อ่างหิรัญ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ชาย คลาส S11, ผลัดผสม 4×50 เมตร ชาย/6 เหรียญทองแดง จาก วรวิทย์ แก้วคำ ท่ากบ 100 เมตร ชาย คลาส S4, ล้วน ลิอ่อนรัมย์ ท่ากบ 100 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร ชาย คลาส S5, วรภพ จิตสามารถ ท่าฟรีสไตล์ ชาย คลาส S7, อนุรักษ์ ศรีณรงค์

ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย คลาส S9, พนม ลักษณะพริ้ม ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ชาย คลาส S11เทเบิลเทนนิส 3 ทอง 4 เงิน 5 ทองแดง โดยได้ 4 เหรียญทอง จากวิจิตรา ใจอ่อน บุคคลหญิง คลาส 4-5, อนุรักษ์ ลาววงษ์ บุคคลชาย คลาส 3, วชิราภรณ์ เทพหมอยา บุคคลหญิง คลาส 9/4 เหรียญเงิน จากเจษฎา ยอดยางแดง บุคคลชาย คลาส 3, วิทยา วิชัยวัฒนา บุคคลชาย คลาส 3, ชญานันทน์ เสฎฐีศรีเกิดกุล บุคคลหญิง คลาส 9, เฉลิมพงษ์ พันภู่ บุคคลชาย คลาส 7/5 เหรียญทองแดง จาก ยุทธนา นามสง่า บุคคลชาย คลาส 7, บรรพต ศิลปคง บุคคลชาย คลาส 10, ปิยะวรรณ ถิ่นจันทร์ บุคคลหญิง คลาส 4-5, คมกฤษณ์ จริตสัจ บุคคลชาย คลาส 8, ณัฐพร ท้าวศรีสกุล บุคคลชาย คลาส 4

ยิงธนู 2 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง โดยได้ 2 เหรียญทอง จากหาญฤชัย เนตศิริ ประเภทบุคคลชาย นั่งยิงคันธนูโค้งกลับ คลาส W2, วาสนา คูทวีทรัพย์ ประเภทบุคคลหญิง ยืนยิงคันธนูโค้งกลับ คลาส ST / 2 เหรียญเงิน ปรียาภรณ์ แก้วแจ่มจันทร์ ประเภทบุคคลหญิง ยืนยิงคันธนูโค้งกลับ คลาส ST, เจริญ สารสุภาพ ประเภทบุคคลชาย ยืนยิงคันธนูโค้งกลับ คลาส ST/2 เหรียญทองแดง จาก ร.อ.สมพงษ์ คูทวีทรัพย์ ประเภทบุคคลชาย นั่งยิงคันธนูโค้งกลับ คลาส W2, สากล อินแก้ว ประเภทบุคคลชาย ยืนยิงคันธนูโค้งกลับ คลาส ST

ยกน้ำหนัก 3 ทอง 1 เงิน โดยทำ 3 เหรียญทอง จากณรงค์ แคสนั่น รุ่น 59 กิโลกรัม ชาย, พงศกร ชุมชัย รุ่น 65 กิโลกรัม ชาย, หัด โหมดนอก รุ่น 61 กิโลกรัม หญิง และ 1 เหรียญเงิน จากวันดี กองม่วง รุ่น 55 กิโลกรัม หญิง

ทัพนักกีฬาของไทยฟอร์มสด วันเดียวกวาดมาได้ถึง 24 เหรียญทอง ในมหกรรมกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า เฉพาะว่ายน้ำคว้ามาได้ถึง 8 เหรียญทอง ขณะที่กรีฑา ทำได้ 5 เหรียญทอง และปิงปอง กับยกน้ำหนัก ชนิดละ 3 เหรียญทอง... 19 ม.ค. 2557 11:32 19 ม.ค. 2557 12:21 ไทยรัฐ