วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.เป็นปธ.พิธีสวนสนาม วันกองทัพไทย

ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีสวนสนาม  เนื่องในวันกองทัพไทย 18 ม.ค.2557 พร้อมให้โอวาท ขอให้กำลังพล รักษาคำสัตย์ปฏิญาณ และปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถ

วันที่ 18 ม.ค. ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีสวนสนามกระทำการถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีการสวนสนามของกำลังพลจำนวน 20 กองพัน ร่วมกับการสวนสนาม ด้วยยานยนต์ชนิดต่างๆ 48 คัน การสวนสนามด้วยอากาศยาน จากศูนย์การบินกองทัพบก 12 ลำ การวิ่งสวนสนามจากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์


และการสวนสนามของทหารพรานหญิง ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ที่กองทัพบก ได้นำทหารพรานหญิง ร่วมสวนสนามด้วย รวมทั้งได้มีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร จากกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ภายใต้แนวคิด ความเข้มแข็งและทันสมัย นำเสนอให้เห็นพัฒนาการตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขีดความสามารถของกำลังพลในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านเหตุการณ์จำลอง โดยมีการใช้อาวุธควบคู่กับระบบเทคโนโลยีระดับสูงในการปฏิบัติ ซึ่งการสาธิตดังกล่าว ยืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพบก ที่จะดูแล ประเทศชาติ ได้ตามสถานการณ์

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ให้โอวาทกับกำลังพลภายหลังกล่าวนำปฏิญาณตนของทหารต่อธงชัยเฉลิมพล ว่า วันกองทัพไทย และวันกองทัพบกเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และความเสียสละของบรรพบุรุษทหารกล้า ที่ได้กอบกู้เอกราช ให้ประเทศชาติ ซึ่งย้ำเตือน ให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภารกิจอันมีเกียรติ ในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทย อย่างยั่งยืน


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จึงถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ทหารใหม่ทุกนายจะได้เปล่ง สัจวาจาปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล แสดงถึงความพร้อมเป็นทหารของชาติ โดยสมบูรณ์ ที่มีเกียรติศักดิ์ศรี มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ ที่จะเสียสละแม้เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อประกันความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และความสงบสุขของชาติ จึงขอให้ทุกท่านได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ที่ได้ให้ไว้ทุกขณะ รวมถึงน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

 

ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย 18 ม.ค.2557 พร้อมให้โอวาท ขอให้กำลังพล รักษาคำสัตย์ปฏิญาณ และปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถ 18 ม.ค. 2557 17:01 18 ม.ค. 2557 17:35 ไทยรัฐ