วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'รองแม่ทัพภาค4'จัดพิธีวันกองทัพไทย

"พล.ต.ปราการ ชลยุทธ" รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (18 ม.ค. 57) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีนายทหารระดับสูงและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้วางดอกไม้สดบนพานหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ก่อนจะมีการกล่าวคำถวายราชสักการะ

สำหรับวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึก ในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 ม.ค.ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ตรงกับวันที่ 18 ม.ค. 2135 ซึ่งเดิมนั้นทางกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 ม.ค. เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย. 2523 ต่อมาในภายหลัง ได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ทำการตรวจสอบและพบว่า วันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 ม.ค. แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 ม.ค.ปีดังกล่าว.

"พล.ต.ปราการ ชลยุทธ" รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย... 18 ม.ค. 2557 11:26 18 ม.ค. 2557 14:29 ไทยรัฐ