วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์หวั่นเศรษฐกิจทรุด

ดาหน้าตุนสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

แบงก์พาณิชย์แห่โชว์กำไร พร้อมรับมือการเมืองป่วน เศรษฐกิจผันผวน ดาหน้าตั้งสำรองเพิ่มถ้วนหน้า นำโดยไทยพาณิชย์สำรอง 13,600 ล้านบาท ตามด้วยทหารไทย 7,613 และกรุงศรี 2,600 ล้านบาท

นายโนริอากิ โกโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารมีกำไรสุทธิ 14,100 ล้านบาท มีเงินให้สินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้น 13.6% คิดเป็นสินเชื่อใหม่จำนวน 112,600 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555

ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่อรายย่อยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลเติบโตอย่างสมดุลที่ 15.4% ขณะที่สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้น 14.9% และ 8.7% ตามลำดับ

“การดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ในเดือนมิถุนายน 2556 กรุงศรีได้ตั้งสำรองพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,600 ล้านบาท เพื่อรองรับวัฏจักรธุรกิจและเศรษฐกิจขาลง ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิของปี 2556 จะอยู่ที่ 16,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้ หลังจากการตั้งสำรองพิเศษ กำไรสุทธิสำหรับปี 2556 อยู่ที่จำนวน 14,100 ล้านบาท หรือลดลง 3.6%เมื่อเทียบกับปี 2555

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศผลประกอบการงวดปี 2556 ออกมาแล้ว ได้มีการตั้งสำรองหนี้จัดชั้นเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางภาวะเศรษฐกิจ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ กำไรสุทธิจำนวน 50,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% มีการตั้งสำรอง 13,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,200 ล้านบาท หรือ 45.2% เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งตั้งไว้ที่ 9,400 ล้านบาทธนาคารกสิกรไทย กำไรสุทธิ 41,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 6,065 ล้านบาท หรือ 17.20% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 อยู่ที่ระดับ 134.52% ขณะที่สิ้นปี 2555 อยู่ที่ระดับ 131.83%

ขณะที่ธนาคารทหารไทย มีกำไรสุทธิ 5,737 ล้านบาท มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ 7,613 ล้านบาท  ส่งผลให้สัดส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มเป็น 140%

ขณะที่ธนาคารกรุงเทพ ได้ประการผลประกอบการ กำไรสุทธิ 35,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,059 ล้านบาท หรือ 12.7% จากปี 2555 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 927 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 5,119 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 801 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,752,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148,276 ล้านบาท หรือ 9.2% เงินฝากจำนวน 1,935,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100,618 ล้านบาท หรือ 5.5% สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) 43,228 ล้านบาท หรือ 2.2% และมีอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 214.2%.

แบงก์พาณิชย์แห่โชว์กำไร พร้อมรับมือการเมืองป่วน เศรษฐกิจผันผวน ดาหน้าตั้งสำรองเพิ่มถ้วนหน้า นำโดยไทยพาณิชย์สำรอง 13,600 ล้านบาท ตามด้วยทหารไทย 7,613 และกรุงศรี 2,600 ล้านบาท 18 ม.ค. 2557 01:37 18 ม.ค. 2557 01:37 ไทยรัฐ