วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สจล.ผุดยานยนต์เพื่อโลกสะอาด

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ทีมนักศึกษาของคณะ โดยมี รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมศึกษาวิจัยนวัตกรรมยานยนต์เพื่อโลกสะอาดและประหยัดพลังงาน Inno-gen KMITL V1 และ Inno-gen KMITLV2 ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบในอนาคตชนิดไฮโดรเจน และชนิดแบตเตอรี่ ใช้พลังงานสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ เคมี หรือเสียง ช่วยลดภาวะโลกร้อนและปัญหาวิกฤติพลังงาน การออกแบบดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของปลาวาฬที่โค้งมน ไร้เหลี่ยม ลดแรงเสียดทานอากาศในการเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักพลศาสตร์ เมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันแล้วสามารถวิ่งได้ไกลถึง 2,000 กม.และ 4,000 กม.ต่อพลังงานเทียบเท่าน้ำมัน 1 ลิตรตามลำดับ ซึ่งแนวโน้มรถยนต์ในอนาคตจะมีขนาดเล็กและเบาแต่แข็งแรง ตอบรับการลดปัญหาขาดแคลนพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ทีมนักศึกษาของคณะ โดยมี รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมศึกษาวิจัยนวัตกรรมยานยนต์เพื่อโลกสะอาดและประหยัดพลังงาน Inno-gen KMITL V1 18 ม.ค. 2557 01:11 18 ม.ค. 2557 01:11 ไทยรัฐ