วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สรุปยอดพระไตรปิฎก "60 ปี ครองราชย์" รายงาน มส.

สรุปยอดพระไตรปิฎก "60 ปี ครองราชย์" รายงาน มส.

  • Share:

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรรองเจ้าคณะภาค 13 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กล่าวว่า พระไตรปิฎกจากโครงการดังกล่าวเป็นพระไตรปิฎกฉบับแรกที่ดำเนินการโดยมหาเถรสมาคม (มส.) ทั้งหมด จัดพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาบาลี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี 2549 และขณะนี้ได้มีการจำหน่ายพระไตรปิฎกฉบับดังกล่าวครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว และได้ยอดจากการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 23,518,367.89 บาท และมีการนำเงินจำนวนนี้คืนบัญชีเงินกองทุนพระไตรปิฎกให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2556

พระเทพคุณาภรณ์กล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้ทางกองงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ยังได้ปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมทบทุนการจัดสร้าง

พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เลขที่ 059-0-06179-8 แล้ว ทั้งดำเนินการส่งมอบเงินดอกเบี้ยจากการปิดบัญชี
ดังกล่าวเป็นเงิน 81,510.56 บาท โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 ธ.ค.2556 ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เงินทุนพระไตรปิฎก) ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทราบมาว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จะมีการรายงานยอดการจัดจำหน่ายพระไตรปิฎกฉบับดังกล่าวให้กับที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบในการประชุมวันที่ 20 ม.ค.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้