วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สอศ.กัน 140 อัตราบรรจุครูมืออาชีพ

สอศ.กัน 140 อัตราบรรจุครูมืออาชีพ

  • Share:

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2557 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นด้วยที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเดินหน้าโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพราะขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการกันอัตราเกษียณสำหรับครูที่จบจากการศึกษาในโครงการดังกล่าวไว้แล้วจำนวน 140 อัตรา ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่า ครูที่มาจากโครงการนี้ล้วนเป็นครูที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการสอน รวมทั้งวางตัวที่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูในโรงเรียน ทั้งยังผ่านกระบวนการคัดเลือกและมีกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะต่างๆอย่างต่อเนื่อง จึงคิดว่าหากได้ครูในโครงการดังกล่าวมาสอนในสถานศึกษาสังกัด สอศ.จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในทิศทางที่ดีแน่นอน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายคน เพราะจะมีครูเกษียณเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงรู้สึกเป็นห่วงว่าจะมีช่องว่างระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่า โดยเฉพาะช่องว่างในส่วนของประสบการณ์ในงานอาชีพ และประสบการณ์ในเรื่องของการสอน ซึ่งถ้าเด็กกลุ่มใหม่เข้าไปและมีอะไรใหม่ๆ ที่จะไปเชื่อมประสบการณ์กับรุ่นพี่ที่กำลังจะเกษียณก็จะทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดช่องว่างมาก และเท่าที่ดูเด็กที่มาจากโครงการนี้ก็ค่อนข้างมีความคิดที่เปิดกว้างพอสมควร

“หาก ศธ.เดินหน้าโครงการผลิตครูมืออาชีพ ในส่วนของ สอศ.มีความต้องการครูในสายอาชีพทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงอยากให้ปรับรูปแบบโครงการให้ครูที่จบออกมาสามารถสอนได้รอบด้าน เพราะสภาพการสอนจริงของครูอาชีวะในหนึ่งสาขาต้องสอนให้ได้ หลายวิชา อาทิ สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้างก็จะต้องดูว่า ปวส.สาขาก่อสร้างจะต้องเรียนวิชาใดบ้าง ซึ่งครูที่สอนสาขานี้ควรจะสอนได้หลายวิชาไม่ใช่วิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น” ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้