วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กปน.แลกเปลี่ยนมาเลเซีย เซ็นพัฒนาประปาอาเซียน

กปน.แลกเปลี่ยนมาเลเซีย เซ็นพัฒนาประปาอาเซียน

  • Share:

การประปานครหลวงจับมือการประปามาเลเซียพัฒนาระบบประปาในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา09.00น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และ Mr. Ybhg Tan SriRosali Ismail Executive Chairman of Puncak Niaga Holding Berhad: PNHB หรือการประปาเมืองเซลังงอ ประเทศมาเลเซีย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านระบบการผลิตและให้บริการน้ำประปาซึ่งกันและกันระหว่าง กปน. และการประปาเมืองเซลังงอ

นายธนศักดิ์กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ ซึ่ง กปน.ตระหนักว่าความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่การประปาเมืองเซลังงอ และ กปน.ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อพัฒนากระบวนงานและบุคลากรของทั้งสององค์กรให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถให้บริการน้ำสะอาดแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกิจการประปาในภูมิภาคอาเซียนให้แน่นแฟ้นสืบไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้