วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปิดกรุง 5 วัน กระทบท่องเที่ยวไม่ถึง5%

ปิดกรุง 5 วัน กระทบท่องเที่ยวไม่ถึง5%

  • Share:

การชัตดาวน์กรุงเทพมหานคร ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงบ้าง ขณะเดียวกัน ต้องติดตามการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวจีน ที่อาจลดลงจากการบังคับใช้กฎหมายการท่องเที่ยวฉบับแรก แต่เชื่อว่าภาพรวมจะลดลงไม่ถึงร้อยละ 5...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.57 นายเจริญ วังอนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ แอตต้า กล่าวยืนยันว่า การปิดกรุงเทพมหานคร 5 วัน ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวโดยตรง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงบ้าง แต่ยังไม่น่ากังวล เพราะมีนักท่องเที่ยวร้อยละ 40 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวภาคใต้อยู่

แต่อีกสาเหตุที่อาจทำให้จำนวนนักท่องเท่ียวลดลงในช่วงนี้ อาจมาจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวฉบับแรกอย่างเป็นทางการ ของจีน ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 เพื่อควบคุมและขจัดการทำธุรกิจท่องเที่ยวอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบริษัทการท่องเที่ยวและไกด์ทั้งหลาย ที่ใช้วิธีบังคับขู่เข็ญลูกทัวร์ให้ซื้อสินค้า บริการเสริมราคาแพงอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือรายการพาเที่ยวที่กำหนดไว้ รวมถึงธุรกิจ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ซึ่งจีนได้กำหนดโทษที่รุนแรง ส่วนเรื่องการเมือง คงไม่ได้มีผลมากนัก โดยรวมเชื่อว่าคงลดลงไม่ถึงร้อยละ 5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด

สำหรับ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวไทยปีนี้ คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่ 26 ล้านคน หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 6 ล้านคน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่าน หากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ไม่เกิดเหตุรุนแรง จะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้