วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


'ไทยคม' แจงมาตรการ หลังช่องบลูสกายขัดข้อง

ไทยคม ยันไม่นอนใจ เร่งแก้ปัญหาเทคนิคและป้องกันเกิดเหตุซ้ำ หลังช่องบลูสกายและช่องอื่นๆ ถูกรบกวนช่องสัญญาณ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อชี้แจงกรณีช่องรายการบลูสกายขัดข้อง โดยระบุว่า ตามที่ บมจ.ไทยคม ได้รายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีตรวจพบการส่งสัญญาณรบกวนช่องสัญญาณดาวเทียม ทำให้ภาพและเสียงของช่องรายการบางช่องเกิดการขาดหายเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาที่เกิดการรบกวน ซึ่งช่องรายการที่ถูกรบกวนดังกล่าว รวมไปถึงช่องบลูสกายและช่องรายการอื่นๆ จำนวนหนึ่งที่อยู่ในช่องสัญญาณดาวเทียม (ทรานสปอนเดอร์) เดียวกัน ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

บมจ.ไทยคม ขอเรียนให้ทราบว่า หลังจากที่ตรวจพบการรบกวนสัญญาณในช่วงที่ผ่านมา ไทยคมได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ประสานงานเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดปัญหาดังกล่าว รวมถึงการจัดช่องสัญญาณสำรองให้กับช่องบลูสกาย โดยได้ประสานแจ้งไปยังช่องรายการดังกล่าวเพื่อการใช้งานในช่องสัญญาณสำรองที่จัดไว้ในกรณีที่มีการรบกวนสัญญาณแล้ว และไทยคมยังคงร่วมกับ กสทช. ในการติดตามความผิดปกติในการรับ-ส่งสัญญาณ การกวนสัญญาณ และการตรวจสอบหาที่มาของสัญญาณรบกวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

บมจ.ไทยคม ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทย มีความห่วงใยทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดข้องในการรับชมรายการที่เกิดขึ้นอย่างยิ่ง บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเทคนิค รวมถึงการตรวจหาที่มาของการกวนสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว ขณะเดียวกันบริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า และการลดผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่างๆ จะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และขอขอบคุณในความเข้าใจอันดีจากท่านมา ณ โอกาสนี้.

ไทยคม ยันไม่นอนใจ เร่งแก้ปัญหาเทคนิคและป้องกันเกิดเหตุซ้ำ หลังช่องบลูสกายและช่องอื่นๆ ถูกรบกวนช่องสัญญาณ... 17 ม.ค. 2557 20:59 18 ม.ค. 2557 11:38 ไทยรัฐ