วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอลุ้น 'โรงเรียนเขตปทุมวัน' เปิดเรียนพร้อมกันจันทร์นี้

กทม.เผย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้ ยกเว้นเขตปทุมวัน ที่ยังคงปิดเรียนวันนี้ และยังต้องรอพิจารณาสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 57 นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ว่า วันนี้โรงเรียนเกือบทุกแห่ง ได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ยกเว้นพื้นที่ในเขตปทุมวัน ที่ยังปิดทำการเรียนการสอนในวันนี้เท่านั้น เนื่องจากเป็นเขตที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ม.ค. 57 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ยังปิดการเรียนการสอนในวันนี้ มีทั้งสิ้น 6 แห่ง ในเขตปทุมวัน ได้แก่ โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนโรงเรียนสวนลุมพินี และโรงเรียนปลูกจิต ขอประเมินสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ เช่นเดียวกับหลายโรงเรียนในเขตจุตจักร หลักสี่ และพญาไท ที่ตัดสินใจเปิดเรียนวันศุกร์

ด้านสถาบันอุดมศึกษา ที่ปิดการเรียนการสอนในวันนี้มี 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อุเทนถวาย.

กทม.เผย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้ ยกเว้นเขตปทุมวัน ที่ยังคงปิดเรียนวันนี้ และยังต้องรอพิจารณาสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง... 17 ม.ค. 2557 14:52 17 ม.ค. 2557 15:34 ไทยรัฐ