วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ คนกรุง 71.04% ไม่เคยร่วมชุมนุมกลุ่มต้านทักษิณ

"นิด้าโพล" เผย คนกรุงส่วนใหญ่ 71.04% ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. คปท. และ กปท. แต่มีส่วนหนึ่งเคยไปบางวัน โดยเฉพาะช่วงวันที่ 9 ธ.ค. 56 ส่วนชัตดาวน์ พบว่าส่วนใหญ่ 80.10% ไม่ได้ไป ขณะที่คนเข้าร่วมระบุ นิยมไปแยกปทุมวันฯ...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 57 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คนกรุงกับการเข้าร่วมปิดกรุงเทพฯ (Bangkok Shutdown)" จากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,975 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. คปท. กปท. และการเข้าร่วมปิดกรุงเทพฯ (Bangkok Shutdown) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกิน 1.0

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมในการชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. คปท. กปท. ของคนกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.04 ระบุว่าไม่เคยเข้าร่วมในการชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. คปท. กปท. ขณะที่ร้อยละ 28.96 ระบุว่าเคยเข้าร่วม

ด้านการเคยเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ (D-Day) กับ กปปส. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.26 ระบุว่า เคยไปวันที่ 9 ธ.ค. 56 รองลงมา ร้อยละ 29.85 ระบุว่า เคยไปวันที่ 22 ธ.ค. 56 ร้อยละ 28.81 ระบุว่า เคยไปวันที่ 24 พ.ย. 56 และร้อยละ 10.08 ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ (D-Day) แต่เคยเข้าร่วมชุมนุมในวันอื่นๆ

เมื่อถามถึงการไปเข้าร่วมในการปิดกรุงเทพฯ (Bangkok Shutdown) กับกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 13-15 ม.ค. 57 พบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.10 ระบุว่าไม่ได้ไปร่วมในการปิดกรุงเทพฯ (Bangkok Shutdown) กับกลุ่ม กปปส. ขณะที่ร้อยละ 19.90 ระบุว่าได้ไปเข้าร่วมด้วย

ท้ายสุด เมื่อถามถึงจุดชุมนุม/เวทีต่างๆ ที่ผู้ชุมนุมได้เข้าร่วมในการปิดกรุงเทพฯ (Bangkok Shutdown) กับกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 13-15 ม.ค. 57 พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 21.47 ระบุว่าไปชุมนุมที่แยกปทุมวัน รองลงมาร้อยละ 20.94 ระบุว่าไปชุมนุมที่ราชประสงค์ ร้อยละ 14.66 ระบุว่าไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร้อยละ 13.26 ระบุว่าไปชุมนุมที่ห้าแยกลาดพร้าว ร้อยละ 11.87 ระบุว่าไปชุมนุมที่อโศก ร้อยละ 9.95 ระบุว่าไปชุมนุมที่ลุมพินี ร้อยละ 4.36 ระบุว่าไปชุมนุมที่แจ้งวัฒนะ 2 ติด ถ.วิภาวดี และร้อยละ 3.49 ระบุว่าไปชุมนุมที่แจ้งวัฒนะ 1 หน้าดีเอสไอ.

"นิด้าโพล" เผย คนกรุงส่วนใหญ่ 71.04% ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. คปท. และ กปท. แต่มีส่วนหนึ่งเคยไปบางวัน โดยเฉพาะช่วงวันที่ 9 ธ.ค. 56 ส่วนชัตดาวน์ พบว่าส่วนใหญ่ 80.10% ไม่ได้ไป ขณะที่คนเข้าร่วมระบุ นิยมไปแยกปทุมวันฯ... 17 ม.ค. 2557 11:20 17 ม.ค. 2557 12:46 ไทยรัฐ