วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอ.รมน.จับมือ มศว รับนิสิต 'โครงการเพชรในตม'

กอ.รมน.จับมือ มศว รับนิสิต 'โครงการเพชรในตม'

  • Share:

กอ.รมน. ร่วมกับ มศว รับสมัครนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ โดยคัดเลือกจากทายาทเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. 32 จังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ม.ค. 57 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จะทำการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตศึกษาในชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร

สังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จำนวน 32 จังหวัด ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1-4 รับจำนวนรวม 45 คน (กอ.รมน.ภาค 1 จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ราชบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ 6 คน, กอ.รมน. ภาค 2 จังหวัดนครพนม บุรีย์รัมย์ มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ จำนวน 9 คน, กอ.รมน.ภาค 3 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ จำนวน 8 คน และ กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดชุมพร นราธิวาส ยะลา ระนอง สงขลา สตูล ปัตตานี จำนวน 22 คน) หรือผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) โดยที่บิดา หรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ)

โดยผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเองที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด โดยจังหวัดอุตรดิตถ์รับสมัครที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 57 โดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งรับได้จากสถานที่รับสมัคร พร้อมทั้งแสดงหนังสือสำคัญรับรองว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ณ กองกิจการงานมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผ่านทาง http://edu.swu.ac.th/ และhttp://admission.swu.ac.th/ ก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทำการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ภาค 1-4 โดย กอ.รมน. ภาค 3 อำเภอเมือง พิษณุโลก สอบถามได้ที่ พันโทมนตรี พูลทวี 081-9534981 จ่าสิบเอกราเชนทร์ อ่อนศรี 081-9625831 และ 055-245070 ต่อ 73580 ส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 055-416757

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้