วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันครูปี'57หงอย ย้ายงานหนีกปปส.

จัดที่‘นครปฐม’ สดุดีพระราชินี เป็นแม่และครู ของ‘พสกนิกร’

กระทรวงศึกษาฯ จัดงานวันครูปี 57 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน “จาตุรนต์” เป็นประธานแทนนายกฯ ย้ำครูยังมีความสำคัญแม้จะเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ขณะที่บรรยากาศวันครูเป็นไปอย่างเงียบเหงา ไร้เงานายกฯ เข้าร่วม เหตุสถานการณ์ ชุมนุมจนต้องย้ายการจัดงานไปพระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม จ.นครปฐม

กระทรวงศึกษาธิการเลี่ยงผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จำต้องย้ายที่จัดงานวันครูประจำปี 2557 โดยเมื่อวันที่ 16 ม.ค. กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครูประจำปี 2557 ขึ้นเป็นครั้งที่ 58 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู โดยในปีนี้ได้ย้ายการจัดงานจากคุรุสภา กทม. ไปที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ทำให้บรรยากาศการจัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากปีนี้ นายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาร่วมงานและคารวะครูของนายกฯ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร

ต่อมาเวลา 09.00 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และทรงเป็นครูของพสกนิกรชาวไทย พร้อมวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์

จากนั้น นายสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ ต่อมา น.ส.ณัฎฐนันท์ ปั้นลายนาค ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้น รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ได้คาราวะนางสมหมาย วัฒนคีรี อายุ 79 ปี อดีต ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาเคมีนายจาตุรนต์ สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นนายจาตุรนต์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ และครูอาวุโสในประจำการ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

นายจาตุรนต์กล่าวคำปราศรัยตอนหนึ่งว่า ประเทศที่ประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่รายได้เท่านั้น แต่ที่สำคัญสังคมให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อวิชาชีพครู ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญและมีการจัดกิจกรรมวันครูที่เป็นประเพณีที่ดีงาม ที่ให้เกียรติ และความสำคัญกับครู เพราะครูถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ครูมีภารกิจอันหนักหน่วงที่ต้องมีความอดทน เสียสละ เหนื่อยยาก เพื่อให้เด็กมีสติปัญญา มีคุณธรรม และมีความรู้ที่จะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้

“แม้ปัจจุบันจะเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่มีข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่ครูก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้มอบความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งในยุคนี้ครูจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การที่เราบอกจะให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูนั้น ก็ต้องส่งเสริมให้มีคนดี คนเก่งมาเป็นครู และทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ รวมถึงจะต้องให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อทำหน้าที่ของครูแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ขณะที่นางสมหมายกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าและความงอกงามของลูกศิษย์ อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งครูยุคใหม่ต้องปรับตัวและตามให้ทัน ขณะเดียวกัน สิ่งที่เป็นความดีงามของสังคมและวัฒนธรรมก็ต้องธำรงไว้ เพราะวัฒนธรรมไทยที่ดีจะมีส่วนเสริมสร้างให้คนเป็นคนดี เช่น ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะไม่เน้นสอนวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือวิชาชีวิต เพราะหากเด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ก็หมายถึงความมีอนาคตที่ดีด้วย

17 ม.ค. 2557 07:34 17 ม.ค. 2557 07:34 ไทยรัฐ