วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทะเลสาบมรดกโลก

ชาย 2 คนกำลังจับปลาในทะเลสาบ โอครีด ใกล้เมืองชื่อเดียว ในสาธารณรัฐมาซีโดเนีย โดยทั้งเมืองและทะเลสาบโอครีด ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก...

ชาย 2 คนกำลังจับปลาในทะเลสาบ โอครีด ใกล้เมืองชื่อเดียว ในสาธารณรัฐมาซีโดเนีย โดยทั้งเมืองและทะเลสาบโอครีด ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก... 17 ม.ค. 2557 05:50 17 ม.ค. 2557 06:01 ไทยรัฐ