วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอน กกต.ไฟเขียวซอฟท์โลน


นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. จะยื่นหนังสือไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาและเห็นชอบ ให้กระทรวงการคลัง สามารถดำเนินโครงการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 1.5% วงเงิน 25,000 ล้านบาท เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการยุบสภามีมติอนุมัติให้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอให้มีการขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซอฟท์โลน) ออกไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.นี้ โดยให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินโครงการ แต่เนื่องจากเกิดการยุบสภา ทำให้กระทรวงการคลัง ไม่มั่นใจในการเดินหน้าโครงการ โดยแจ้งให้ ส.อ.ท.ทราบว่าหากจะเดินหน้าโครงการดังกล่าว จะต้องให้ กกต.อนุมัติก่อน

“การให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนดังกล่าว เป็นมาตรการสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งสนับสนุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ที่ปัจจุบันมีการลงทุนโครงการใหม่ก็มีจำนวนไม่มากนักและเกือบไม่เกิดขึ้นเลย แต่รัฐบาลก็ต้องรักษาผู้ประกอบการเก่าๆ ให้อยู่ได้ และผู้ประกอบการที่มีการลงทุนอยู่ในพื้นที่ ก็มีความต้องการสินเชื่อเพื่อสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือลงทุนขยายกิจการ ปรับประสิทธิภาพการผลิต ให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่”

ทั้งนี้ ส.อ.ท.ต้องการให้ กกต.พิจารณาอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินการในเรื่องนี้ เพราะหากผู้ประกอบการรายปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ได้รับการต่ออายุโครงการในปีนี้ อาจต้องทยอยปิดกิจการ เพราะคงไม่สามารถไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ปกติคิดอัตราดอกเบี้ย 7-8% ต่อปี ซึ่งเป็นภาระต้นทุนในการทำธุรกิจ.

ส.อ.ท. จะยื่นหนังสือไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้พิจารณาและเห็นชอบ ให้กระทรวงการคลัง สามารถดำเนินโครงการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 1.5% วงเงิน 25,000 ล้านบาท ... 17 ม.ค. 2557 01:56 17 ม.ค. 2557 01:56 ไทยรัฐ