วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนบรรจุชุดตรวจเบาหวาน


น.ส.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย ด้านสุขภาพ กล่าวว่า จากการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทำวิจัยเรื่องการตรวจคัดกรองเบาหวาน พบว่าการตรวจคัดกรองเบาหวานโดยใช้แบบ สอบถามคัดกรองความเสี่ยง และเจาะเลือดที่เส้นเลือดดำเพื่อยืนยันผลการตรวจเบาหวานนั้น เป็นวิธีที่ดีและมีต้นทุนต่ำ  ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มจึงจะมีการเสนอผลวิจัยดังกล่าว เข้าไปในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ผู้มีอายุ 30 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานทุก 5 ปี เนื่องจากการทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวานเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการใช้ชีวิต ควบคุมน้ำตาลให้เป็นปกติได้โดยไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้.

จากการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทำวิจัยเรื่องการตรวจคัดกรองเบาหวาน พบว่าการตรวจคัดกรองเบาหวานโดยใช้แบบ สอบถามคัดกรองความเสี่ยง และเจาะเลือดที่เส้นเลือดดำเพื่อยืนยันผลการตรวจเบาหวานนั้น เป็นวิธีที่ดีและมีต้นทุนต่ำ ... 17 ม.ค. 2557 01:12 17 ม.ค. 2557 01:14 ไทยรัฐ