วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถ่ายสดพิธีพระราชทานพัดยศ

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หารืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการถ่ายทอดสดการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ...


เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ระดับพระครูสัญญาบัตรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีพระครูที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ตั้งใหม่ 234 รูป เลื่อนชั้น 193 รูป และประทวนสมณศักดิ์ 3 รูป รวม 430 รูป

ทั้งนี้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เป็นพิธีที่มีความสำคัญมากสำหรับพระสงฆ์ ดังนั้น ตนจึงเห็นว่าน่าจะเผยแพร่สู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น จึงได้หารือกับนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือในการถ่ายทอดสดการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งนายอภินันท์ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าว แต่เนื่องจากพิธีที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ ยังเตรียมการถ่ายทอดสดไม่ทัน ดังนั้น จึงบันทึกเทปเพื่อนำไปออกอากาศในภายหลัง ส่วนพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ อีก 3 ครั้ง จะดำเนินการถ่ายทอดสด.

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หารืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการถ่ายทอดสดการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ... 17 ม.ค. 2557 01:12 17 ม.ค. 2557 09:17 ไทยรัฐ