วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชี้เครื่องสำอางสมุนไพรเสี่ยงโรค

ชี้เครื่องสำอางสมุนไพรเสี่ยงโรค

  • Share:


ดร.สมพร จองคำ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีความนิยมเพิ่มขึ้นในการใช้เครื่องสำอางสูตรต้นตำรับโบราณที่ทำมาจากสมุนไพรรวมทั้งการทำสปา ทรีตเมนท์ผิว ขัดหน้า ขัดตัวด้วยสมุนไพร เช่น ดินสอพอง ผงขมิ้น ทานาคา ไพล ว่านนางคำ เป็นต้น ทั้งนี้ นักวิจัยของศูนย์ฉายรังสี ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบสมุนไพรและส่วนผสมชนิดอื่นๆ ที่มักใช้ผลิตเป็นเครื่องสำอางสมุนไพรไทย 10 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ว่านนางคำ ทานาคา กวาวเครือ จันทน์หอม เปลือกมังคุด ดินสอพอง และจันทน์เทศแดง พบว่าในวัตถุดิบทั้ง 10 ชนิด มีจำนวนแบคทีเรียสูงมาก คือ 1,000 ถึง 1,000,000 โคโลนีต่อกรัม ทั้งๆ ที่ค่ามาตรฐาน คือ ต้องมีไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม และพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ Clostridium spp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคบาดทะยัก ใน ไพล ทานาคา กวาวเครือ และ ดินสอพอง เห็นได้ว่าวัตถุดิบเครื่องสำอางสมุนไพรไทยมีคุณภาพทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ต่ำมาก

ผอ.สทน.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ได้สุ่มตรวจเครื่องสำอางสมุนไพรไทยตามตลาดทั่วไป เช่น ครีมโคลนสมุนไพรพอกตัวจำนวน 12 ตัวอย่างพบว่ามีจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 5 ตัวอย่าง แป้งสมุนไพรพอกหน้าและขัดตัว จำนวน 40 ตัวอย่าง พบว่ามีจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 27 ตัวอย่าง และพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ Clostridium spp. ถึง 22 ตัวอย่าง ของผลิต-ภัณฑ์ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการที่เครื่องสำอางสมุน-ไพรไทยไม่ได้มาตรฐานนั้นสาเหตุหลักเนื่องจากวัตถุดิบเป็นสมุนไพรที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์มาก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้